اثرات سیگار و تنباکو بر stem cell یا سلول های مادر در پوست
اثرات سیگار و تنباکو بر stem cell  یا سلول های مادر در پوست

اثرات سیگار و تنباکو بر stem cell یا سلول های مادر در پوست

سیگار اثرات مضری بر سلول های بنیادین پوست دارد  با توجه به اینکه سیگار حاوی توکسین ها (سم ها) زیادی میباشد  می تواند باعث استرس های اکسیداتیو و کاهش اکسیژن  رسانی و اسیبهای برگشت ناپذیر به سلولهای بنیادین پوست شود. سیگار از ترکیبات سرطان زا بوده وپوست یکی از ارگان های است که در معرض آسیبهای ناشی از سیگار و تنباکو قرار دارد. اپی درم(خارجی ترین لایه پوست) و فولیکولهای مو در معرض اسیب های ناشی از مصرف سیگار قرار دارند. مثلا سلول های 34  CD-پوست از جمله سلولهایی هستند که در اثر سیگار اسیب می بینند مثلا ابتلا به سرطان سنگفرشی پوست با مصرف طولانی مدت سیگار ارتباط دارد سلول های پوستی به دو طریق در اثر مصرف سیگار اسیب می بینند از طریق خارجی :تماس مستقیم با ترکیبات سیگار و تنباکو در محیط و تماس داخلی : از طریق جذب مواد مشتق شده از سیگار و تنباکو در خون.برای ارزیابی عوارض طولانی مدت سیگار پزشکان اغلب از مو ها و انگشتان پا به عنوان مارکر ارزیابی استفاده می کنند و اخیرا در مطالعات محققین در تلاشند تا از سلول های بنیادی و میزان تکثیر انها در پوست به عنوان ارزیابی عوارض سیگار استفاده نمایند.

منبع:

http://drabbaskheirkhah.com/fa/menu

تعداد بازدید: 423

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.