آیا احتمال آلودگی وانتقال بیماری از طریق آندوسکوپی وجود دارد؟
آیا احتمال آلودگی وانتقال بیماری از طریق آندوسکوپی وجود دارد؟

آیا احتمال آلودگی وانتقال بیماری از طریق آندوسکوپی وجود دارد؟

آیا احتمال آلودگی وانتقال بیماری از طریق آندوسکوپی وجود دارد؟
اینجور موارد مطرح شده در مورد آندوسکوپی چیز تازهای نیست در ارتباط با آندوسکوپی پزشکان گوارش همگی پس از هر بار استفاده از دستگاه آن را به مدت کافی در ماده ضد عفونی کننده دکونکس قرار میدهند که هر گونه آلودگی احتمالی از جمله انواع هپاتیتها وایدزو سایر آلودگیها را از بین میبرد در ارتباط با پنسهای بیوپسی بهتر است از پنسهای یکبار مصرف استفاده شود یا حداقل پس از شستشوی کافی بمدت 20 دقیقه داخل محلول ضد عفونی قرار داده شود.

منبع:

http://www.balloontehran.com

تعداد بازدید: 238

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.