آرتروز مفصل شانه
آرتروز مفصل شانه

آرتروز مفصل شانه

استئوآرتریت مفصل شانه در مقایسه با دیگر مفاصل بزرگ (مثل زانو و ران ) شیوع کمتری دارد. در سابقه بیماران ، اکثراً سابقه صدمات  قدیمی شانه و یا پارگی کلاهک چرخاننده وجود دارد.


نشانه های بالینی

اکثر بیماران بعد از ۵۰ سالگی مراجعه می کنند ، شکایت درد و محدودیت حرکات مفصلی شکایت اصلی این بیماران می باشد.در معاینه بالینی حرکات شانه بخصوص حرکات چرخشی به خارج و داخل محدودو دردناک است.

در رادیوگرافی کاهش فضای مفصلی و گاهاً از بین رفتن آن ، ایجاد استخوان اضافه در کنار مفصل ( استئوفیت )دیده می شود.

 

درمان

درمانهای طبی شامل داروهای ضد التهابی غیرکورتون (NSAID) ، فیزیوتراپی و تزریق داخل مفصلی کورتون غالباً مفید واقع می شود. در صورتی که درمانهای طبی مفید واقع نشده و درد و ناراحتی بیمار تشدید شود، توصیه به تعویض مفصل شانه می گردد.

 

منبع:

http://aslani.id.ir

 

تعداد بازدید: 594

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.