والیریس

Valiris

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Tablet

  اجزای فراورده:

  • عصاره خشک ریشه و ریزوم گیاه سنب الطیب

  • بی خوابی با منشا عصبی

  • 1-2 قرص یک ساعت قبل از خواب همراه با یک لیوان اب میل شود.

  • سردرد
  • بی قراری
  • بی خوابی
  • میدریاز
  • اختلال در عملکرد قلب

  • مصرف این دارو موجب تشدید اثر سایر داروهای ارام بخش از جمله بنزودیازپین ها و باربیتورات ها می گردد

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد