میرتوپلکس‌

Myrtoplex

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی
 • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  • میرتوپلکس‌ دارای‌ خاصیت‌ ضد ویروس‌ هرپس‌ سیمپلکس‌ نوع‌ 1 و 2می‌باشد
  •  در درمان‌ تبخالهای‌ پوست‌ نواحی‌ مختلف‌ بدن‌ و اطراف‌ واژن‌ بکار می‌رود.

  روزی‌ 5 ـ 3 بار، هربار پوشش‌ نازکی‌ از پماد بر روی‌ ضایعه‌ مالیده‌ شود.


  از تماس‌ دارو با داخل‌ چشم‌ و دهان‌ خودداری‌ شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد