مگزیلتین

Mexiletine

 • Mexitil
 • Mequitolide

  داروهای قلبی عروقی

  • بیماری های قلبی عروقی

   داروی با نسخه

    Capsules: 100mg, 200mg


   • آریتمی‌ بطنی مخاطره‌ آمیز بطنی نظیر تاکی کاردی بطنی

   ابتدا 200 میلی گرم هر 8 ساعت مصرف می شود. مقدار مصرف در فواصل مشخص به 100-50 میلی گرم هر 3-2 روز بر حسب نیاز و تحمل بیمار افزایش یا کاهش می یابد.
    


   • شوک کاردیوژنیک
   •  بلوک دهلیزی ـ بطنی درجه 2 یا 3

   • ترمور
   • سرگیجه
   • تاری دید
   • دوبینی
   • کنفوزیون
   • عدم تطابق
   • تغییر عادات خواب
   • پارستزی، ضعف
   • خستگی
   • اختلالات گفتاری
   • وزوز گوش
   • افسردگی
   • عصبی‌ شدن
   • سردرد
   • ایجاد و یا تشدید آریتمی
   • طپش قلب
   • درد قفسه سینه،
   • ادم غیراختصاصی
   • بثورات جلدی
   • تهوع و استفراغ
   • دیسترس گوارشی
   • سوزش سردل
   • اسهال
   • یبوست
   • خشکی دهان
   • تغییر اشتها
   • درد شکم

   • خونریزی غیرعادی
   • تب
   • گلودرد
   • استوماتیت
   • ضعف و خستگی شدید 

   • مصرف همزمان این دارو با داروهایی که تخلیه معده را طولانی می‌نمایند (نظیر آنتی‌اسیدهای حاوی آلومینیوم و هیدروکسید منیزیم، آتروپین و نارکوتیک‌ها)، موجب تأخیر در جذب این دارو می‌شوند. همچنین متوکلوپرامید جذب این دارو را افزایش می‌دهد. 
   • مصرف همزمان این دارو با داروهایی که فعالیت آنزیمی کبد را تحت تأثیر قرار می‌دهند (نظیر فنوباربیتال، فنی‌توئین و ریفامپین)، متابولیسم کبدی این دارو را تسریع نموده و موجب کاهش سطح سرمی آن می‌شوند. 
   • سایمتیدین متابولیسم این دارو را کاهش و سطح سرمی آن را افزایش می‌دهد. 
   • مصرف همزمان این دارو با داروهای اسیدی‌کنندة ادرار (نظیر کلرید آمونیوم)، ترشح این دارو در ادرار را افزایش می‌دهند. همچنین ترکیبات قلیایی‌کنندة ادرار (نظیر آنتی‌اسیدها با دوز بالا، مهارکننده‌های کربنیک انهیدراز و بیکربنات سدیم) ترشح این دارو در ادرار را کاهش می‌دهند. 
   • این دارو باعث افزایش سطح سرمی تئوفیلین می‌شود.

   • در صورت امکان دارو را همراه با غذا مصرف نمائید.
   • دارو را حداقل یکساعت قبل یا بعداز مصرف آنتی‌اسیدهای حاوی آلومینیوم و یا هیدروکسید منیزیوم مصرف نمائید.
   • در صورت بروز خونریزی غیرعادی، تب، گلودرد، استوماتیت و یا ضعف و خستگی شدید به پزشک مراجعه نمایید. 
   • در صورت کاهش نبض به کمتر از 60 بار در دقیقه به پزشک مراجعه نمایید. 

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود. در خلال درمان با این دارو باید از سایر روش‌ها جهت تغذیه شیرخوار استفاده نمود. 


   مکانیسم اثر:

   اثر ضدآریتمی: این دارو از نظر ساختمانی شبیه لیدوکائین بوده و اثرات الکتروفیزیولوژیک و همودینامیک آن مشابه لیدوکائین است.


   • نیمه عمر: 12-10 ساعت.
   • دفع: این دارو از طریق ادرار دفع می‌شود.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد