ارتباط سندرم متابولیک با سرطان کولورکتال در زنان با وزن طبیعی
ارتباط سندرم متابولیک با سرطان کولورکتال در زنان با وزن طبیعی

ارتباط سندرم متابولیک با سرطان کولورکتال در زنان با وزن طبیعی

23 اسفند 1395

سلامت متابولیک با اندازه گیری دور کمر، فشارخون، سطح تری گلیسرید، قند خون و کلسترول HDL (که به آن کلسترول خوب می گویند) ارزیابی می شود. افرادی که حداقل سه مورد از این موارد را داشته باشند، به سندرم متابولیک مبتلا هستند: دور کمر بالا، افزایش سطح فشارخون، افزایش تری گلیسرید خون، افزایش قند خون و کاهش سطح کلسترول HDL. 
نتایج مطالعه ای نشان می دهد در میان خانم های یائسه که وزن طبیعی دارند، کسانی که از نظر متابولیکی ناسالم هستند در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان کولورکتال (روده بزرگ) قرار دارند. اگرچه وضعیت نامناسب متابولیکی با چاقی مرتبط است اما 30% بزرگسالانی که وزن طبیعی دارند از نظر متابولیکی ناسالم هستند. در این مطالعه افرادی به عنوان سندرم متابولیک در نظر گرفته شدند که حداقل دو مورد از فاکتورهای مذکور را به همراه افزایش دور کمر داشته باشند.
اطلاعات 5068 خانم یائسه در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. تمام خانم ها بر اساس نمایه توده بدنی (BMI) 25-5/18 وزن طبیعی داشتند و در این میان 7/33% آن ها از نظر متابولیکی ناسالم بودند. طی دوره مطالعه افراد به مدت 3/14 سال مورد پیگیری قرار داده شدند، که 64 نفر از 3358 خانمی که از نظر متابولیکی سالم بودند به سرطان کولورکتال مبتلا شده و این میزان در میان 1710 خانم ناسالم از نظر متابولیکی 50 نفر بود. پس از بررسی فاکتورهای متعدد مؤثر بر خطر سرطان، محققین نشان دادند زنانی که از نظر متابولیکی در گروه ناسالم قرار داشتند 49% بیشتر از افراد سالم در معرض خطر سرطان کولورکتال بودند. 
محققین نشان دادند که سندرم متابولیک خطر ابتلا به سرطان کولورکتال را دو برابر افزایش می دهد. نتایج نشان داد که زنان با وزن طبیعی که سندرم متابولیک دارند بیشتر به سرطان کولورکتال مبتلا می شوند که این امر نشان دهنده اهمیت ارزیابی سلامت متابولیک حتی در افرادی است که وزن طبیعی دارند.
سرطان کولورکتال سومین سرطان شایع در زنان آمریکایی است و نشان دادن این مطلب که سلامت متابولیک اهمیت بسزایی در این زمینه دارد موجب افزایش مداخلات پیشگیرانه و کاهش بار بیماری بر جامعه می شود. 
نکته عملی: به تمام افراد توصیه می شود از نظر سلامت متابولیک مورد ارزیابی قرار گیرند تا خطر بیماری های مختلف در آن ها کاهش یابد. 
منبع: 


Xiaoyun Liang et al. "Metabolic Phenotype and Risk of Colorectal Cancer in Normal-Weight Postmenopausal Women". Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 2017.
 

تعداد بازدید: 514

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.