مکمل کلسیم

Calcium supplement

 • Calcium supplement

  عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)

  • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها

   داروی با نسخه

   Capsule: Calcium Dobesilate 500mg
   Injection: Calcium Chloride 1g/10ml; Calcium Gluconate 10%
   Tablet: Calcium Dobesilate 250mg; Calcium Acetate 667mg


   • کلسیم‌ تزریقی‌ برای‌ درمان‌ کمی‌ کلسیم‌ خون‌ در بیماریهائی‌ که‌ نیازبه‌ افزایش‌ سریع‌ غلظت‌ یون‌ کلسیم‌ در سرم‌  دارند، مانند تتانی‌ ناشی‌ از کمی‌ کلسیم‌ خون‌ در نوزادان‌، تتانی‌ ناشی‌ از کمبود هورمون‌ پاراتیروئید، تتانی‌ ناشی‌ از کمی‌ کلسیم‌ خون‌ به‌ علت‌ نیش‌ حشرات‌ یا واکنش‌های‌ حساسیتی‌
   • نشانه‌های‌ حاد دردهای‌ کولیک‌ ناشی‌ از مسمومیت‌ با سرب‌
   • کمبود ویتامین‌  D و آلکالوز
   • بمنظورتنظیم‌ الکترولیت‌
   • در احیای‌ قلبی‌ بویژه‌ پس‌از عمل‌ جراحی‌ قلب‌ باز، بمنظور تقویت‌ قدرت‌ انقباضی‌ میوکارد پس‌ از خاتمه‌ فیبریلاسیون‌ دهلیزی‌ و بطنی‌ یا زمانی‌ که‌ پاسخ‌ کافی‌ به‌ اپی‌نفرین‌ تزریقی‌ وجود ندارد، بمنظور کاهش‌ یا برطرف‌ نمودن‌ اثرات‌ مضعف‌ قلبی‌ ناشی‌ از زیادی‌ پتاسیم‌ خون‌ و همچنین‌ بعنوان‌ پاد زهر در درمان‌ مسمومیت‌ با منیزیم‌ مصرف‌ می‌شود.
   • فرآورده‌ های‌ خوراکی‌ حاوی‌ کلسیم‌ بمنظور جبران‌ کمی‌ کلسیم‌ در بیماریهایی‌ مانند کم‌ کاری‌ مزمن‌ پاراتیروئید، نرمی‌ استخوان‌، راشی‌تیسم‌ و کمی‌ ثانویه‌ کلسی م‌خون‌ پس‌ از مصرف‌ داروهای‌ ضد تشنج‌ مصرف‌ می‌شوند.
   • اگر کمی‌ مزمن‌ کلسیم‌ خون‌ ناشی‌ از کمبود ویتامین‌  D باشد،املاح‌ کلسیم‌ خوراکی‌ ممکن‌ است‌ همزمان‌ با مشتقات‌ ویتامین‌  Dمصرف‌ شوند.
   • املاح‌ خوراکی‌ کلسیم‌ بعنوان‌ مکمل‌ غذائی‌ درافرادی‌ که‌ مقادیر کافی‌ کلسیم‌ دریافت‌ نمی‌کنند و همچنین‌ بعنوان‌ داروی‌ کمکی‌ برای‌ پیشگیری‌ و درمان‌ پوکی‌ استخوان‌ مصرف‌ می‌شوند.


    

   • شیرخواران‌ و کودکان‌ با سن‌ کمتر از 3سال‌: 800ـ400 میلی‌گرم‌
   •  کودکان‌ بین‌10ـ4 سال‌: 800 میلی‌گرم‌
   •  نوجوانان‌ وبزرگسالان‌: 1200ـ800 میلی‌گرم‌
   •  زنان‌ باردار و شیرده‌: 1200 میلی‌گرم‌.

   خوراکی‌:

   • برای‌ پیشگیری‌ از کمی‌ کلسیم‌ خون‌ از راه‌ خوراکی‌، مقادیر فوق‌ مورد استفاده‌ قرارمی‌گیرد. بعنوان‌ درمان‌ کمی‌ کلسیم‌ خون‌، مقدار مصرف‌ براساس‌ شدت‌ کمبود کلسیم‌ در هر بیمار توسط پزشک‌ باید تعیین‌ شود.

   تزریقی‌:

   • برای‌ پیشگیری‌ از کمی‌ کلسیم‌ خون‌، مقدارمصرف‌ براساس‌ نیاز بیمار تعیین‌ و انفوزیون‌ وریدی‌ می‌شود. در درمان‌ کمی‌ کلسیم‌ خون‌ و تامین‌ الکترولیت‌ حدود 1گرم‌ گلوکونات‌ کلسیم‌ بطور آهسته‌ و باسرعت‌ حداکثر تا 5 میلی‌لیتر در دقیقه‌ تزریق‌ وریدی‌ می‌شود و در صورت‌ نیاز،تا زمانی‌ که‌ تتانی‌ کنترل‌ شود، مصرف‌ آن‌ را می‌توان‌ تکرار نمود.
   • بعنوان‌  پائین‌ آورنده‌ پتاسیم‌ یا منیزیم‌ خون‌، مقدار 2ـ1 گرم‌ بطور آهسته‌ و با سرعت‌ حداکثر تا 5 میلی‌لیتر در دقیقه‌ تزریق‌ وریدی‌ می‌شود. در طول‌ درمان‌، مقدار مصرف‌ دارو باید براساس‌ پیگیری‌ منظم‌ وضعیت‌ بیمار توسطا لکتروکاردیوگرام‌ تنظیم‌ شود.

   • زیادی‌ اولیه‌ یا ثانویه‌ کلسیم‌ خون‌
   • افزایش‌ کلسیم‌ ادرار
   • سنگهای‌ کلسیمی‌ در کلیه‌
   • سارکوئیدوز 
   • مسمومیت‌ با دیژیتال‌

   • اختلالات‌ خفیف‌ گوارشی‌ با مصرف‌ خوراکی‌ و برادی کاردی‌، آریتمی‌ و تحریک‌ پس‌ از تزریق‌ وریدی‌ از عوارض‌ جانبی‌ مهم‌ املاح‌ کلسیم‌ می‌باشند.
   • کاهش‌ فشارخون‌ برافروختگی‌ یا احساس‌ گرما، ضربان‌ نامنظم‌ قلب‌، تهوع‌ یا استفراغ‌، قرمزی‌ پوست‌، درد یا سوزش‌ در محل‌ تزریق‌، تعریق‌، گزگز و کاهش‌ فشار خون‌ با تزریق‌ املاح‌  کلسیم‌ گزارش‌ شده‌ است‌.

   • مصرف‌ همزمان‌ سایر  فرآورده‌های‌ حاوی‌ کلسیم‌ با این‌ داروها ممکن‌ است‌ سبب‌ افزایش‌ غلظت‌ کلسیم‌ سرم‌، بویژه‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ عیب‌ کار کلیه‌ شود.مصرف‌ همزمان‌ املاح‌ تزریقی‌ کلسیم‌ با دیگوگسین‌ ممکن‌ است‌ خطر بروز آریتمی‌ قلبی‌ را افزایش‌ دهد.
   • املاح‌ تزریقی‌ کلسیم‌ ممکن‌ است‌ اثرات‌ سولفات‌ منیزیم‌ تزریقی‌ را  خنثی‌ نمایند.
   • در صورت‌ مخلوط نمودن‌ ملح‌ کلسیم‌ با سولفات‌ منیزیم‌، امکان‌ رسوب‌ سولفات‌ کلسیم‌ وجود دارد.
   • فراهم‌ زیستی‌ فنی‌ توئین‌ و کلسیم‌ بعلت‌  تشکیل‌ احتمالی‌ یک‌ کمپلکس‌ غیرقابل‌ جذب‌ کاهش‌ می‌یابد.
   • جذب‌ تتراسیکلین‌های‌ خوراکی‌ بعلت‌ تشکیل‌ کمپلکس‌های‌ غیرقابل‌ جذب‌ و افزایش‌  pHداخل‌ معده‌، ممکن‌ است‌ کاهش‌ یابد.

   •  قرصها باید 1/5ـ 1ساعت‌ پس‌ از غذا مصرف‌ شوند.
   • در صورت‌ امکان‌، از مصرف‌ این‌ داروها طی‌ 2ـ1 ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ سایرداروهای‌ خوراکی‌ باید خودداری‌ شود.
   • از مصرف‌ همزمان‌ سایر فرآورده‌ های‌ حاوی‌ کلسیم‌، فسفات‌، منیزیم‌ یا ویتامین‌ D باید خودداری‌ شود.
   • از مصرف‌ همزمان‌ فرآورده‌ های‌ خوراکی‌ این‌ داروها با موادغذایی‌ حاوی‌ فیبر و غلات‌ خودداری‌ شود.
   • بمنظور تامین‌ نیاز روزانه‌ به‌ کلسیم‌، رژیم‌غذایی‌ مناسب‌ بر مصرف‌ فرآورده‌ های‌حاوی‌ کلسیم‌ ترجیح‌ داده‌ شود.
   •  در صورت‌ نیاز، مصرف‌ ویتامین‌ D بمیزان‌ کافی‌ و قرارگرفتن‌ در معرض‌ نورخورشید بمنظور افزایش‌ جذب‌ کلسیم‌ توصیه‌ می‌شود.
   • بمنظور جلوگیری‌ از افزایش‌ غلظت‌ کلسیم‌ در خون‌ و ایست‌ قلبی‌، دارو باید به‌ آهستگی‌ تزریق‌ وریدی‌  شود.
   •  بروز عوارض‌ جانبی‌ اغلب‌ بعلت‌ تزریق‌سریع‌ وریدی‌ است‌. با ظهور اختلالات‌ درد الکتروکاردیوگرام‌ و اظهار ناراحتی‌ ازسوی‌ بیمار، تزریق‌ دارو باید بطور موقت‌قطع‌ شود و پس‌ از طبیعی‌ شدن‌ امواج‌ ورفع‌ ناراحتی‌ بیمار، ادامه‌ یابد.

   تقریبا 30 ـ 20 درصد کلسیم‌ در روده‌ کوچک‌ جذب‌ می‌شود. 20درصد کلسیم‌ از راه‌ کلیه‌ و 80 درصد آن‌ از راه‌ مدفوع‌ دفع‌ می‌شود.


   نام ژنریک

   نام تجاری

   اشکال دارویی

   دوز

   کشور سازنده

   نام شرکت

   Calcium supplement

   Calcium supplement

   Cap

   40mg

    

   اکسیر مد پارس

   Calcium supplement

   Calcium supplement

   Tab

   500ml

   Iran

   تهران میلاد پرنیا

   Calcium supplement

   Calcium supplement

   Tab

   600ml

   Germany

   Eurho Vital


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد