لیکوفار

Licophar

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی
 • بیماری های تنفسی

  داروی با نسخه

  •  ضد التهاب‌ فارنژ
  •  خلط  آور
  •  ضد سرفه‌ 

  روزی‌ 3 بار، هر باز 2 ـ 1 قرص‌ مکیده‌ می‌شود.


  • به‌ دلیل‌ وجود ساکاروز نباید در افراد دیابتیک‌ مصرف‌ شود.

  • مصرف‌ طولانی‌ مدت‌ و مقادیر زیاد این‌ فرآورده‌ ممکن‌ است‌ سبب‌ بروز اثرات‌ مینرالوکورتیکوییدی‌ (احتباس‌آب‌ و سدیم‌ و افزایش‌ دفع‌ پتاسیم‌) گردد.
  • به‌ دلیل‌ وجود منتول‌ و کاپسی‌ سین‌ در این‌ فرآورده‌ احتمال‌ بروز واکنش‌های‌ آلرژیک‌ و تحریک‌ مخاط در افراد حساس‌ وجود دارد.

  • مصرف‌ همزمان‌ فرآورده‌های‌ حاوی‌ شیرین‌ بیان‌ با کورتیکوستروئیدها و داروهای‌ هورمونی‌(با اثرات‌ استروژنی‌ و آنتی‌ استروژنی‌) باید با احتیاط صورت‌ گیرد.

  نکات‌ قابل‌ توصیه‌:

  • لیکوفار در التهاب‌ های‌ ناشی‌ از عفونت‌ مخاط  گلو به‌ تنهایی‌ موثرنمی‌باشد. بنابراین‌ توصیه‌ می‌گردد طبق‌ نظر پزشک‌ همراه‌ با آنتی‌ بیوتیک‌ مناسب‌ مصرف‌ شود.

  قرص‌ مکیدنی‌ لیکوفار حاوی‌

  • عصاره‌ خشک‌ شیرین‌ بیان ‌51/2 میلی‌گرم‌Glycyrrhiza glabra
  •  اسانس‌ اکالیپتوس‌1/07 میلی‌گرم‌Eucalyptus sp
  •  فلفل‌ قرمز 0/14 میلی‌گرم‌Capsicum sp
  •  منتول‌6/3 میلی‌گرم‌Menthol

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد