رینگرز

Ringers

الکترولیت ها

 • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها

  داروی با نسخه

  Injection: (Na+ 147mEq + Ca2+ 4.5mEq + K+ 4mEq + Cl- 156mEq)/L


  • به عنوان محلول ایزوتونیک برای جانشینی آب و املاح 

  سرعت‌ انفوزیون‌ و میزان‌ آن‌ باید با توجه‌ به‌  نیاز هر بیمار جداگانه‌ تعیین‌ شود.


  • بیماران مبتلا به زیادی سدیم خون ناشی از آسیب کلیوی و قلبی
  • 5-6 روز پس از عمل جراحی یا ضربه شدید

  • طی‌ انفوزیون‌ وریدی‌، بیمار باید بدون‌ حرکت‌ بماند.
  • توصیه می شود که انفوزیون وریدی این دارو از طریق یک ورید سطحی صورت گیرد. استفاده از عروق پا ممکن است شیوع عواقب ترومبوتیک را افزایش دهد.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  اشکال دارویی

  نام ژنریک

  داروپخش

  Iran

  Injection Solution

  Ringer’s

  شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران

  Iran

  Injection Solution

  Ringer’s

  شرکت داروسازی ثامن

  Iran

  Injection Solution

  Ringer’s

  داروسازی شهید قاضی

  Iran

  Injection Solution

  Ringer’s

  داروسازی شهید قاضی

  Iran

  Injection Solution

  Ringer’s


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد