روی

zinc

عوامل تغذیه ای و ویتامین ها ( مکمل ها )

 • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها

  داروی با نسخه

  • به عنوان مکمل غذایی در درمان فقر ناشی از این عنصر مانند سندرم سوجذب، در حین تغذیه از راه وریدیف تروما، سوختگی و حالت هایی که سبب از دست رفتن پروتئین می شود.

  • مقدار مصرف تا 50 میلی گرم روزی سه یار در روز است

  • جذب روی در حضور مکمل اهن، پنی سیلامین، فراورده های حاوی فسفر و تتراسایکلین ها کاهش می یابد
  • فراورده های حاوی رویف جذب مسف آهن، پنی سیلامین و تتراسایکلین ها را کاهش می دهند.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد