دکستروز

Dextrose

الکترولیت ها

 • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها

  داروی با نسخه

  • Injection: 5%;10%; 20%; 50%; 70%
  • Infusion: 3.33% in NaCl 0.3%; 5% inNaCl 0.45%; 5% in NaCl 0.9%

  • تأمین کالری در مواردی که درمان جانشینی مایع و کالری لازم است
  • درمان کمی قند خون ناشی از مصرف مقدار زیاد انسولین

  مقدار مصرف دکستروز متغییر بوده و به نیاز هر فرد بستگی دارد. حداکثر میزان مصرف دکستروز 500-800 mg/kg/hr  می باشد.

  • واکنش‌های‌ تب‌ زا
  • عفونت‌ در محل‌ تزریق‌
  •  نکروز بافتی‌
  • ترومبوزوریدی‌ یا فلبیت‌
  •  اغتشاش‌ شعور یا عدم‌ هوشیاری‌ 
  • گلیکوزوری
  • تشدید هیپرتانسیون
  •  نارسایی احتقانی قلب
  •  تحریک‌ ورید

  • مصرف این دارو نیاز به کاربرد داروهای پائین‌آورندة قندخون خوراکی یا انسولین را در بیماران دیابتیک تغییر می‌دهد.

  • وضعیت بیمار از نظر تعادل مایع و غلظت الکترولیت ها و تعادل اسید و باز پیگیری شود.
  • محلول های غلیظ دکستروز را نباید به صورت عضلانی یا زیر جلدی تزریق نمود.

  • نیمه عمر: ناشناخته
  • گلوگز تزریقی‌ به راحتی‌ متابولیزه‌ می‌شود و در اثر اکسیداسیون‌ به‌ آب‌ و دی‌ اکسید کربن‌ تبدیل‌ می‌شود.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام ژنریک

  انستیتو پاستور

  Iran

  20% 50%

  Vial

  Dextrose (D- Glucose)

  دارو پخش

  Iran

  50% P-BOTTLE

  Infusion

  Dextrose (D- Glucose)

  دارو پخش

  Iran

  5%

  Infusion

  Dextrose (D- Glucose)

  شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران

  Iran

  10%

  Injection Solution

  Dextrose (D- Glucose)

  شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران

  Iran

  5%

  Injection Solution

  Dextrose (D- Glucose)

  شرکت داروسازی ثامن

  Iran

  5%

  Injection Solution

  Dextrose (D- Glucose)

  شرکت داروسازی ثامن

  Iran

  50%

  Injection Solution

  Dextrose (D- Glucose)

  شرکت داروسازی ثامن

  Iran

  20%

  Injection Solution

  Dextrose (D- Glucose)

  داروسازی شهید قاضی

  Iran

  20% 50%

  Solution Injection

  Dextrose (D- Glucose)

  داروسازی شهید قاضی

  Iran

  10%

  Solution Injection

  Dextrose (D- Glucose)

  داروسازی شهید قاضی

  Iran

  5%

  Solution Injection

  Dextrose (D- Glucose)

  داروسازی شهید قاضی

  Iran

  5% 10%

  Solution Injection

  Dextrose (D- Glucose)


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد