تیوپنتال

Thiopental

 • Exipental
 • Thiojex
 • Thiopen

  بیهوش کننده های عمومی

  • بیماری های اعصاب و روان
  • داروهای بیهوشی و بی حسی

   داروی با نسخه

   • Injectio: 500mg, 1g
   • Injection: 500mg/20ml, 1g/20ml

   • برای القای یا ادامه بی هوشی عمومی
   • کنترل حالت های تشنجی طی بی هوشی استنشاقی یا پس از آن
   • درمان زیادی فشار داخل جمجمه ای در صورتی که وضعیت تنفسی بیمار به اندازه کافی کنترل شده باشد
   • نارکوآنالیز در اختلالات روانی

   بزرگسالان:

   • برای القای بیهوشی عمومی: 50-100 میلی گرم بر حسب نیاز یا 3-4 mg/kg در نوبت واحد تزریق وریدی می شود.
   • در افزایش فشار وریدی مغزی: 1.5-3.5mg/kg به صورت متناوب که تا زمان کاهش فشار داخل جمجمه می توان آن را تکرار کرد.
   • در حالت های تشنجی: 50-125 میلی گرمهر چه سریع تر بعد از شروع تشنج تزریق وریدی می شود.
   • در نارکوآنالیز: محلول 2.5% با سرعت 100 میلی گرم در دقیقه همزمان با شمارش معکوس از 100 توسط بیمار تزریق می شود که بعد از اختلال در شمارش و قبل از این که خواب واقعی ایجاد شود،  تزریق باید قطع شود.

   کودکان:

   • برای القای بیهوشی عمومی:  2-7 mg/kg تزریق می شود.

   •  پورفیری حاد
   • پورفیری با تظاهرات پوستی
   •  حساسیت مفرط

   • اضطراب
   •  بیقراری
   • فراموشی
   •  بیخوابی
   • هیپوتانسیون
   •  تاکیکاردی
   • کلاپس عروق محیطی
   •  دپرسیون میوکارد
   •  دیس‌ریتمی
   • تهوع و یا استفراغ
   • دپرسیون تنفسی
   • آپنه
   •  لارنگواسپاسم
   •  برونکواسپاسم
   • درد
   •  تورم
   •  زخم
   • نکروز (در صورت نشت دارو)
   • گانگرن (در اثر تزریق شریانی)
   •  واکنشهای آلرژیک
   • توجه: درصورت ایجاد کلاپس عروق محیطی، ایست تنفسی و یا واکنش افزایش‌حساسیت مصرف دارو باید قطع شود.

   • مصرف همزمان این دارو با داروهای مضعف CNS ممکن است موجب تشدید تضعیف CNS بشود.
   • اثر کاهنده فشارخون داروهای پایین آورنده فشارخون در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است تشدید شود.

   گروه C:             
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   این دارو در شیر ترشح می‌شود و مصرف آن در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.


   اثر بیهوش‌کننده:

   این دارو مستقیماً باعث دپرسیون پلی‌سیناپتیک سیستم فعال‌کنندة رتیکولار در مغز میانی می‌گردد.


   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   لقمان

   Iran

   0.5g 1g

   Injection

    

   Thiopental Sodium

   اکسیر

   Iran

   500mg,1g

   Powder for Injection

   Exipental

   Thiopental Sodium

   SANDOZ

   AUSTRIA

   1g

   Powder for Injection

    

   Thiopental Sodium

    

   Panpharma Laboratorios

   500mg

   Powder for Injection

    

   Thiopental Sodium

    

   Panpharma Laboratorios

   1gr

   Powder for Injection

    

   Thiopental Sodium

   SANDOZ

   AUSTRIA

   500mg

   Powder for injection

    

   Thiopental sodium

   داروسازی ابوریحان

   Iran

   0.5g 1g

   Injection

   Thiopen

   Thiopental Sodium


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد