ترانکی وال

Tranquival

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Tablet

  اجزای فراورده:

  • عصاره خشک ریشه و ریوزم سنبل الطیب

  • تنش های عصبی
  • اضطراب
  • بی خوابی

  • روزی 2 بار، هر بار 2-1 قرص میل شود.

  • سردرد
  • بی قراری
  • بی خوابی
  • میدریاز
  • اختلال در عملکرد قلب

  • این فراورده موجب تشدید اثر سایر داروهای آرام بخش از جمله بنزودیازپین ها و باربیتورات ها می گردد.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد