بیوتین

Biotin

عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)

 • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها

  داروی با نسخه

  • Tablet: 5mg
  • Injection: 5mg/ml

  • برای بیماران نقص متابولیک 

  10-20 میلی گرم در روز 


  بروز آکنه


  داروهای ضد صرع مانند فنوباربیتال ، فنی توئین ، پریمیدون و کاربامازپین ممکن است نیاز به بیوتین را افزایش دهند.


  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Biotin Biotin Tab 5mg ایران ایران دارو
  Biotin Biotin Tab 300mcg ایران ایران دارو

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد