بوپی واکائین

Bupivacaine

 • Marcaine
 • Numbocaine

  • داروهای بیهوشی و بی حسی

   داروی با نسخه

   Injection: 0.25%, 0.50%


   • بی حسی موضعی، منطقه ای یا اپی دورال در ناحیه کمر یا خاجی و انسداد در ناحیه زیرعنکبوتیه و از طریق انفیلتراسیون یا انسداد عصبی در دندانپزشکی

   • در بی حسی دم اسبی 75-37.5 میلی گرم از محلول 0.25 درصد
   • برای انسداد حرکتی متوسط تا کامل 150-75 میلی گرم 
   • در بی حسی اپی دورال برای انسداد حرکتی جزئی تا متوسط 50-25 میلی گرم و برای انسداد حرکتی متوسط تا کامل 100-50 میلی گرم
   • برای انفیلتراسیون موضعی به صورت تک نوبتی تا 175 میلی گرم

   • حساسیت به بوپی‌ واکائین و سایر بی حس‌کننده‌ های آمیدی
   •  اسیدوزیس
   •  بلوک قلبی
   •  خونریزی شدید
   • هیپوتانسیون و شوک
   •  هیپرتانسیون
   • بیماریهای مغزی
   •  بلوک پاراسرویکال در دوران حاملگی
   •  کودکان زیر 12 سال.

   • اضطراب
   •  تحریک‌ پذیری
   •  بیقراری
   • سرگیجه
   •  خواب‌ آلودگی
   •  ترمور
   •  تشنج
   •  کاهش هشیاری
   •  ایست تنفسی
   • هیپوتانسیون
   •  آریتمی‌های بطنی
   •  دپرسیون میوکارد
   •  کاهش برون‌ ده قلبی
   •  برادیکاردی
   •  ایست قلبی
   • میوز
   •  تاری دید
   • دوبینی
   •  وزوز گوش
   • تهوع و استفراغ
   • بثورات جلدی
   •  کهیر
   •  ادم آنژیونوروتیک
   • آنافیلاکسی

   • مصرف همزمان این دارو همراه با اپی‌نفرین با داروهای مهارکننده منوآمین اکسیداز، ضدافسردگی‌های سه‌حلقه‌ای و فنوتیازین‌ها منجر به طولانی‌شدن هیپوتانسیون و یا هیپرتانسیون ناشی از دارو می‌شود.
   • اثرات مهارکنندة سیستم عصبی دارو درصورت مصرف همزمان با ایزوپروترنول و ارگونوین تشدید می‌شود.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   ترشح این دارو در شیر مادر ثابت نشده است. با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.


   • نیمه عمر: 5/5-1/5 ساعت در بالغین و 8 ساعت در نوزادان
   • اوج اثر: ناشناخته 
   • دفع: این دارو در کبد متابولیزه می‌شود و حدود 6 درصد آن بدون تغییر از راه ادرار دفع می‌شود.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   اکسیر

   Iran

   0.25% 0.5%

   Vial

   Bupivacaine-Aguettant

   Bupivacaine

   Mylan

   France

   20mg 4mg

   Amp.Spinal

   Bupivacaine

   Mylan

   Bupivacaine

   Mylan

   France

   0.5% 20ml

   Vial

   Bupivacaine

   Mylan

   Bupivacaine

   Mylan

   France

   0.25% 20ml

   Vial

   Bupivacaine

   Mylan

   Bupivacaine

   داروسازی ابوریحان

   ایران

   0.5%/4ml

   Injection

   Numbocaine-s

   Bupivacaine

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد