بوپرنورفین

Buprenorphine

داروهای مسکن، ضد التهاب و ضد تب ها

 • ضددردها و ضدالتهاب ها

  داروی با نسخه

  • Capsule/Tablet (Sublingual): 0.4mg, 2mg, 8mg
  • Injection: 0.3mg/ml
  • Tablet (Sublingual): Buprenorphine 2mg + Naloxone 0.5mg, Bupnenorphine 8mg + Naloxone 2mg

  • تسکین درد متوسط تا شدید و قبل از جراحی
  • به صورت ترکیبی با نالوکسان برای درمان وابستگی به اپیوئیدها

  خوراکی

  • بزرگسالان: 400-200 میکروگرم هر 8-6 ساعت به صورت زیرزبانی
  • کودکان: با توجه به وزن بیمار بین 300-100 میکروگرم

   

  تزریقی

  • بالغین: 0.3 میلی گرم حداقل هر 6 ساعت در صورت نیاز عضلانی یا وریدی آهسته تزریق می شود.
  • کودکان 12-2 سال: mcg/kg 2-6 هر 6-4 ساعت عضلانی یا وریدی آهسته تزریق می شود.

  حساسیت مفرط.


  • خواب آور
  • سرگیجه
  •  سردرد
  •  کنفوزیون
  •  بیقراری
  • احساس سرخوشی
  •  ورتیگو
  •  افزایش فشار اینتراکرانیال
  • هیپوتانسیون
  •  برادیکاردی
  •  تاکیکاردی
  •  هیپرتانسیون
  • خارش
  •  تعریق
  • میوز
  •  تاری دید
  • تهوع و استفراغ
  •  یبوست
  •  خشکی دهان
  • احتباس ادراری
  • دپرسیون تنفسی
  • هیپوونتیلاسیون
  • تنگی تنفس

  • مصرف همزمان این دارو با باربیتورات‌ها نظیر تیوپنتال باعث تشدید اثرات دپرسیون دستگاه عصبی مرکزی و حتی آپنه می‌شود.
  • در صورت مصرف همزمان با سایر داروهای مضعف سیستم عصبی مرکزی، دوز دارو را باید کاهش داد.
  • مصرف این دارو در بیمارانی که از داروهای مهارکننده مونو آمین اکسیداز استفاده می‌کنند، باید با احتیاط صورت گیرد.
  • در صورت مصرف همزمان این دارو با دیازپام، امکان کلاپس قلبی ـ عروقی وجود دارد.

  • در خلال تجویز این دارو از مصرف دیازپام خودداری نماید.
  • از مصرف داروهای تضعیف‌کنندة سیستم عصبی مرکزی درطی درمان با این دارو خودداری نماید.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است. با اینحال مصرف این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.


  مکانیسم اثر:

  اثر ضد درد: مکانیسم اثر دارو بدرستی شناخته نشده است، ولی به نظر می‌رسد که با اثر برروی گیرنده‌های اوپیوئیدی موجود در دستگاه عصبی مرکزی اثرات خود را اعمال می‌نماید.


  • نیمه عمر: 2/2 ساعت.
  • دفع: این دارو به طور عمده از راه مدفوع دفع می‌شود. حدود 3% از دارو در ادرار ترشح می‌شود.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  سها

  Iran

  2mg 8mg

  Tablet

  Buprenorphine-Soha

  Buprenorphine (as Hcl)

  اکسیر

  Iran

  0.4mg 8mg

  sublingual Tablet

  Buprenorphine-Exir

  Buprenorphine

  (as Hcl)

  اکسیر

  Iran

  0.3mg/1ml

  AMP

  Buprenorphine-Exir

  Buprenorphine (as Hcl)

  مهر دارو

  Iran

  8mg

  Tablet

   

  Buprenorphine

  (as Hcl)

  مهر دارو

  Iran

  0.4 2 mg

  Tablet

   

  Buprenorphine (as Hcl)

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد