بتامتازون (چشمی)

Betamethasone (Ophthalmic)

 • Betasonate
 • Rabet

  کورتیکواستروئیدها

  • بیماری های چشم
  • بیماری های گوش، حلق و بینی

   داروی با نسخه

   • Ophthalmic ointment: 0.1%
   • Ophthalmic/otic drop: 0.1%

   • درمان کوتاه مدت حالت های التهابی و آلرژیک چشم و گوش
   • حالت های التهابی غیرعفونی بینی که به کورتیکواستروئیدها پاسخ می دهند.

   • ابتدا 1-2 قطره هر 1-2 ساعت به داخل چشم و 2-3 قطره هر 2-3 ساعت به داخل مجرای گوش چکانده می شود.در صورت تخفیف التهاب، مقدار مصرف دارو به تدریج کاهش می یابد.
   • همچنین 0.5-1 سانتی متر از پماد 2-4 بار در روز یا در صورت مصرف همزمان با قطره به هنگام خواب داخل پلک قرار داده می شود.

   • بیماری های قارچی چشم و گوش
   • التهاب سطحی حاد قرنیه ناشی از تبخال
   • سوراخ شدن پرده گوش
   • سل چشمی یا گوشی
   • بیماری ویروسی در مرحله عفونی حاد
   • عفونت های درمان نشده

   • تاری دید
   • درد چشم
   • سردرد
   • مشاهده هاله های نورانی در اطراف چراغ ها
   • پایین افتادن پلک
   • بزرگ شدن غیرعادی چشم
   • سوزش و آب ریزش
   • واکنش های حساسیت موضعی

   • اگر پس ار 5-7 روز بهبودی حاصل نشد باید به پزشک مراجعه شود.
   • برای استعمال دارو در گوش می توان آن را به طور مستقیم در گوش ریخت و یا گاز آغشته به دارو و یا فتیله پنبه ای آغشته به دارو را در سوراخ گوش گذاشت. این فتیله را هر 12-24 ساعت یک بار، باید تعویض نمود.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد