بتامتازون (موضعی)

Betamethasone ( Topical)

 • Afibethasone

  داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

  • بیماری های پوست

   داروی با نسخه

   Cream/Lotion/Ointment: 0.1%


   • اگزما 
   • درماتیت
   • نیش حشرات


   در بزرگسالان 1-2 بار در روز و در کودکان 1 بار در روز استفاده می شود.


   • عفونت
   • حساسیت به دارو

   • خارش
   • قرمزی پوست

   • از مصرف دارو در اطراف چشم اجتناب شود.
   • قبل از شیردهی از استعمال این دارو روی بافت پستان خودداری شود.
   • از به کار بردن پوشش و یا پانسمان روی ناحیه ی تحت درمان با بتامتازون خودداری شود.

   • گروه C

   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   مصرف با احتیاط


   باعث کاهش التهاب میشود.


   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   ایران ناژو

   Iran

   0.1%

   Cream Ointment

   Betamethasone-Najo

   Betamethasone Valerate (Topical)

   خوارزمی

   iran

   0.1%

   ointment

   Betamethasone-Kharazmi

   Betamethasone Valerate (Topical)

   سبحان

   Iran

   0.1%

   cream

   Betamethasone-Sobhan

   Betamethasone Valerate (Topical)

   N/A

   N/A

   N/A

   N/A

   Betamethasone-Sobhan

   Betamethasone Valerate (Topical)

   حکیم

   Iran

   0.1%

   Cream Ointment

   Betamethasone-Hakim

   Betamethasone Valerate (Topical)

   سبحان دارو

   Iran

   0.1%

   Ointment

    

   Betamethasone Valerate (Topical)

   پارس دارو

   Iran

   0.1%

   Cream Ointment

    

   Betamethasone Valerate (Topical)

   پارس دارو

   Iran

   0.1%

   Topical lotion

    

   Betamethasone Valerate (Topical)

   داروپخش

   Iran

   0.1%

   Cream OINTMENT

    

   Betamethasone Valerate (Topical)

   داروپخش

   Iran

   0.1%

   Lotion

    

   Betamethasone Valerate (Topical)

   شرکت داروسازی بهسا

   Iran

   0.1%

   Topical Ointment

   Betamethasone 0.1% Behsa

   Betamethasone Valerate (Topical)

   شرکت لابراتوارهای سینا دارو

   Iran

   0.1%

   Topical Lotion

   Betasonate

   Betamethasone Valerate (Topical)

   شرکت داروسازی بهسا

   Iran

   0.1%

   Topical Ointment

   Betamethasone Behsa 0.1%

   Betamethasone Valerate (Topical)

   شرکت داروسازی بهوزان

   Iran

   0.1%

   Topical Ointment

   Betamethasone Behvazan

   Betamethasone Valerate (Topical)

   داروسازی عماد پارس

   Iran

   0.1%

   Topical Cream

   Betamethasone-Emad

   Betamethasone Valerate (Topical)

   داروسازی عماد پارس

   Iran

   0.1%

   Topical Ointment

   Betamethasone-Emad

   Betamethasone Valerate (Topical)

   داروسازی ابوریحان

   Iran

   0.1%

   Topical Cream

    

   Betamethasone Valerate (Topical)

   داروسازی ابوریحان

   Iran

   0.1%

   Topical Ointment

    

   Betamethasone Valerate (Topical)


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد