ایپکاک

Ipecac

داروهای گوارشی

 • بیماری های گوارشی

  داروی با نسخه

  Syrup: 0.14% Total Alkaloids


  ایپکاک به‌ عنوان‌ ماده‌ قی‌ آوردر درمان‌ اضطراری‌ مصرف‌ مقادیر بیش‌ از حد داروها و در درمان‌ مسمومیتها تجویز می‌شود.


  بزرگسالان‌: به‌ عنوان‌ قی‌آور، مقدار 30ـ 15میلی‌ لیتر همراه‌ با یک‌ لیوان‌ آب‌ مصرف‌ شود. می‌توان‌ پس‌ از 30 دقیقه‌ یک‌ مقدا رواحد دیگر مصرف‌ نمود ولی‌ در صورت‌ عدم‌ استفراغ‌ باید شستشوی‌ معده‌ انجام‌ گیرد.

  کودکان‌: باسن‌ 12ـ6 ماه‌ 10ـ5 میلی‌ لیتر، همراه‌ با نصف‌ لیوان‌ آب‌ و در کودکان‌12 ـ1 سال‌ مقدار 15 میلی‌لیتر همراه‌ با  یک‌ لیوان‌ آب‌ مصرف‌ شود.


  •  این‌ فرآورده‌ درمسمومیت‌ با مواد خورنده‌  قوی‌ (مانند اسیدها با قلیایی‌ها) و نیز مسمومیت‌ با مواد نفتی‌ نباید مصرف‌ شود.
  •  از مصرف‌ این‌ فرآورده‌ در مواردی‌ که‌ احتمال‌ آسپیراسیون‌ محتویات‌ معده‌ وجود دارد، مانند اغما یا عدم‌ هوشیاری‌ بیمار، و نیز در صورت‌ شوک‌ احتمال‌ بروزتشنج‌ و بیماری‌ قلبی‌ عروقی‌ باید خودداری‌ کرد.

  • اسهال‌
  • تهوع‌ و یا استفراغ‌  مداوم‌
  • کرامپ‌ معده‌
  • اشکال‌ در تنفس‌
  • خستگی‌ غیرعادی‌
  • سفتی‌ عضلات‌
  • در صورت‌ جذب‌، دارو دارای‌ اثرات‌ قلبی‌ است‌.

  • ذغال‌ فعال‌ شده‌، شربت‌ ایپکاک را جذب‌ کرده‌ و اثر قی‌ آور آن‌ را کاهش‌ می‌دهد. اگر استفاده‌ هر دو دارو ضرورت‌ داشته‌ باشد ذغال‌ فعال‌ پس‌ ازاستفراغ‌  ناشی‌ از ایپکاک داده‌ شود.
  • مصرف‌ داروهای‌ ضد استفراغ‌ اثر آن‌ را کاهش‌ می‌دهد.

  • از مصرف‌ همزمان‌ دارو با شیر یا نوشابه‌ های‌ گازدار خودداری‌ شود.
  •  ذغال‌ فعال‌ شده‌ فقط پس‌ از بروزاستفراغ‌ به‌ دنبال‌ مصرف‌ شربت‌ ایپکاک مصرف‌ شود.

  گروه C:      
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  اثر دارو پس‌ از 30 ـ 20 دقیقه‌ شروع‌ می‌ شود. طول‌ مدت‌ اثر دارو30ـ 25 دقیقه‌ می‌ باشد. دارو به‌ آهستگی‌ از بدن‌ دفع‌ می‌ گردد به‌ طوریکه‌ تا 60 روز پس‌ از مصرف‌ آن‌ را در ادرار می‌ توان‌ تشخیص‌ داد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد