ایمنوگلوبولین هپاتیت بی

Hepatitis B Immune Globulin

 • ImmunoHBs
 • Hyper HEP B
 • Hepatect

  واکسن ها، ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

  • بیماری های گوارشی
  • بیماری های عفونی و انگلی

   داروی با نسخه

   (Injection: 200IU/ml (IM), 50IU/ml (IV


   • پیشگیری از بیماری هپاتیت B

   برای پیشگیری بعد از تماس مقدار توصیه شده ml/kg 0.06 می باشد. برای پیشگیری در نوزادان متولد شده از مادران HBsAg مثبت بلافاصله بعد از تولد (طی 12 ساعت)  مقدار 0.5 میلی لیتر از دارو را باید در داخل عضله ران تزریق کرد. همچنین برای نوزادان طی 7 روز بعد از تولد یک نوبت واکسن هپاتیت B تزریق شود.


   • درد موضعی در محل تزریق
   • کهیر
   • آنژیوادم
   • شوک آنافیلاکسی

   به دلیل تداخل با واکسن های ویروسی تا 3 ماه بعد از تزریق ایمنوگلوبولین هپاتیت B از تجویز واکسن های ویروسی خودداری شود.


   به دلیل احتمال بروز واکنش های شدید از تزریق داخل وریدی اجتناب شود.


   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   نام تجاری

   نام ژنریک

   Talecris Biotherapeutics

   USA

   250mg/1ml

   Hyper HEP B 

   Hepatitis B Immune Globulin (HBIG)

   Talecris Biotherapeutics

   USA

   1250mg/5ml

   Hyper HEP B 

   Hepatitis B Immune Globulin (HBIG)

   Kedrion

   Italy

   540IU/3ml

   ImmunoHBs

   Hepatitis B Immune Globulin (HBIG)

   Kedrion

   Italy

   180IU/1ml

   ImmunoHBs

   Hepatitis B Immune Globulin (HBIG)

    

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد