اتومیدیت‌

Etomidate

 • Emidate
 • Hypnomidate

  بیهوش کننده های عمومی

  • داروهای بیهوشی و بی حسی

   داروی با نسخه

   Injection : 20 mg / 10 ml


   • اتومیدیت‌ یک‌ داروی‌ بیهوش‌ کننده‌ است‌ که‌ برای‌ القاء بیهوشی‌ مصرف‌ می‌شود.
   • این‌ دارو بخصوص‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ اختلالات‌ قلبی‌ ـ عروقی‌ مصرف‌ می‌شود.

   به عنوان بی هوش کننده عمومی 0/2-0/6 میلی گرم در کیلوگرم وزن طی 60-30 ثانیه تزریق آهسته داخل وریدی می شود.


   •  تزریق‌ داخل‌ عضلانی‌ دارو می‌تواند موجب‌ بروز درد در ناحیه‌ تزریق‌ شود که‌ با پیش‌ درمانی‌ با یک‌ ضد درد مخدر و یا استفاده‌ از وریدهای‌ بزرگ‌ می‌توان‌ موجب‌ کاهش‌ این‌ عارضه‌ شد.
   • مصرف‌ توام‌ اتومیدیت‌ با داروهای‌ بلوک‌ کننده‌ عصبی‌ ـ عضلانی‌ معمولا تاثیرقابل‌ توجهی‌ بر روی‌ مقدار مصرف‌ این‌ داروها هنگام‌ لوله‌ گذاری‌ داخل‌ تراشه‌ای‌ نمی‌گذارد.

   گروه C:      
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   اتومیدیت‌ سریعا توسط کبد متابولیزه‌ و غیر فعال‌ می‌گردد. نیمه‌ عمر آن‌ حدود 75 دقیقه‌ است‌ و شروع‌  اثرآن‌ طی‌ یک‌ دقیقه‌ بعد از تزریق‌ می‌باشد. طول‌ مدت‌ اثر دارو وابسته‌ به‌ مقدار مصرف‌ و معمولا 5 ـ 3 دقیقه‌ است‌. زمان‌ هوشیابی‌ آن‌ نیز کمی‌ سریعتر از تیوپنتال‌ است‌.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد