اتر

Anaesthetic Ether

بیهوش کننده های عمومی

 • داروهای بیهوشی و بی حسی

  داروی با نسخه

  اتر به‌ عنوان‌ داروی‌ بیهوش‌ کننده‌ مصرف‌ می‌شود.


  به‌ منظور حصول‌ بیهوشی‌، ابتدا با غلظتی‌ معادل‌ 20 ـ 10 درصد هوای‌ دمی‌ استفاده‌ می‌شود که‌ در صورت‌ نیاز،می‌توان‌ این‌ غلظت‌ را افزایش‌ داد. برای‌ نگهداری‌ بیهوشی‌ سبک‌ با غلظت‌ 5 درصد و در مورد بیهوشی‌ عمیق‌ ممکن‌ است‌ تاغلظت‌ 10 درصد نیز مورد استفاده‌ قرارگیرد.


  • در بیماران‌ مبتلا به‌ دیابت‌
  • در بیماران‌ مبتلا به‌ عیب‌ کار کلیه‌
  • در بیماران‌ مبتلا به‌ افزایش‌ فشار مایع‌ مغزی‌ ـ نخاعی‌
  • بیماری‌ شدید کبد

  • تحریک‌ مخاط تنفسی‌
  • اسپاسم‌ حنجره‌
  • کاهش‌ شدید فشار خون‌
  • افزایش‌ شدید دمای‌ بدن‌
  • تشنج‌

  اتر با داروهای‌ شل‌ کننده‌ عضلات‌ تداخل‌ دارد.

   


  مصرف‌ آتروپین‌ و یا سایر داروهای‌ مشابه‌ برای‌ کاهش‌ ترشحات‌ بزاق‌ و برونش‌ توصیه‌ می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد