آنتی هموروئید

Antihemorrhoid

 • Iproid
 • Afirectil

  داروهای گوارشی

  • بیماری های گوارشی

   داروی بدون نسخه

   Ointment: (Lidocaine 50mg +
   hydrocortisone acetate 2.75mg
   +aluminium subacetate 35mg + zinc
   oxide 180mg)/g
   Suppository: Lidocaine 60mg +
   hydrocortisone acetate 5mg+aluminium
   subacetate 50mg+zinc oxide 400mg


   • شکل‌ پماد این‌ دارو دردرمان‌ علامتی‌ هموروئید خارجی‌ وهموروئید پرولامیس‌ و سایر بیماریهای‌ دردناک‌ اطراف‌ مقعد و در درمان‌ خارش‌ قسمت‌ خارجی‌ دستگاه‌ تناسلی‌ زنان‌ و خارش‌ مقعد مصرف‌ می‌شود.
   • شیاف‌ این‌ دارو در درمان‌ هموروئید داخلی‌ و دیگر اختلالات‌ مجرای‌ مقعدی‌ مانند التهاب‌ راست‌ روده‌، شقاق‌ مقعد و فیستول‌ همراه‌ آن‌ مصرف‌ می‌شود.

   • برحسب‌ شدت‌ بیماری‌ و دستور پزشک‌، روزانه‌ چندین‌ بار از شیاف و پماد مصرف‌ می‌گردد.

   • حساسیت مفرط

   •  عفونت‌ 
   • نکروز در ناحیه‌ استعمال‌

   • داروهای‌ مسدد بتا آدرنرژیک‌ از طریق‌ کاهش‌ جریان‌ خون‌ کبدی‌، ممکن‌ است‌ سرعت‌ متابولیسم‌ لیدوکائین‌ موجود در فرآورده‌ را کاهش‌ دهند.
   • سایمتیدین‌ از طریق‌ کاهش‌ متابولیسم‌ داروهای‌ موجود در این‌ فرآورده‌ ممکن‌ است‌ متابولیسم‌ آنها را به‌ تاخیر بیاندازد.

   • در صورت‌ بروز عفونت‌ در موضع‌ استعمال‌ به‌ پزشک‌ مراجعه‌ شود.

   گروه C:      
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   • این فرآورده به دلیل داشتن ترکیبات بی حس کننده موضعی، گلوکوکورتیکوئید و قابض اثر التیام دهنده دارد.

   نام ژنریک

   نام تجاری

   اشکال دارویی

   دوز

   کشور سازنده

   نام شرکت

   Antihemorrhoid Antihemorrhoid-Ar Oint   Iran داروسازی ابوریحان
   Antihemorrhoid  Antihemorrhoid Aburaihan Supp   Iran داروسازی ابوریحان
   Antihemorrhoid  Antihemorrhoid Najo Supp   Iran داروسازی ناژو
   Antihemorrhoid Antihemorrhoid Behvazan Oint   Iran داروسازی بهوزان
   Antihemorrhoid Antihemorrhoid Behvazan Supp   Iran داروسازی بهوزان
   Antihemorrhoid Antihemorrhoid-Emad Rectal Supp   Iran داروسازی عماد درمان پارس
   Antihemorrhoid Antihemorrhoid-Emad 15G Rectal Supp   Iran داروسازی عماد درمان پارس
   Antihemorrhoid Iproid Oint   Iran داروسازی کاسپین تامین
   Antihemorrhoid Iproid Supp   Iran داروسازی کاسپین تامین
    

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد