آلفنتانیل

Alfentanil

 • Alfiject
 • Rapifen

  داروهای مسکن ، ضد التهاب و ضد تب ها

  • داروهای بیهوشی و بی حسی
  • ضددردها و ضدالتهاب ها

   داروی با نسخه

   Injection: 0.5mg/ml


   • داروی همراه و همچنین برای القای بی هوشی
   • با تزریق داخل نخاع و درون سخت شامه برای ایجاد بی درد پس از جراحی

   بزرگسالان:

   • برای القای بیهوشی در اعمال جراحی که بیش از 45 دقیقه طول می کشد 130-245 mcg/kg تزریق وریدی می شود.
   • به عنوان نگهدارنده بی هوشی در اعمال جراحی کمتر از 30 دقیقه مفدار 8-20mcg/kg به عنوان مقدار مصرف اولیه تزریق می شود و به دنبال آن 3-5 mcg/kg به صورت مقدار واحد و یا 0.5-1 mcg/kg در هر دقیقه انفوزیون مداوم می شود.
   • در اعمال جراحی طولانی تر از 30 دقیقه 20-75 mcg/kg به عنوان مقدار اولیه تزریق می شود و به دنبال آن 5-15 mcg/kg به صورت مقدار واحد و یا 0.5-3 mcg/kg در هر دقیقه انفوزیون مداروم می شود.
   • جهت ایجاد تسکین، از راه وریدی 2-8 mcg/kg به عنوان مقدار اولیه و سپس 3-5 mcg/kg به صورت مقدار واحد تزریق می شود.

   کودکان:

   • برای ادامه بی هوشی مقدار 30-50 mcg/kg به عنوان مقدار اولیه تزریق وریدی می شود و به دنبال آن مقدار 10-15 mcg/kg به صورت مقدار واحد و یا 0.5-1.5 mcg/kg در هر دقیقه انفوزیون می شود.
   • نیمه عمر و طول مدت آلفنتانیل در کودکان کمتر از بزرگسالان است. بنابراین دفعات مصرف دارو در کودکان باید افزایش یابد.

   حساسیت مفرط


   • سرخوشی
   • بی‌خوابی
   •  آژیتاسیون
   •  کنفوزیون
   • سردرد
   •  ترمور
   •  میوز
   •  تشنج
   • وابستگی روانی
   •  تاری دید
   • تاکیکاردی
   •  آسیستول
   •  برادیکاردی
   • طپش قلب
   •  رژیدیتی دیوارة قفسة سینه
   •  هیپرتانسیون
   •  هیپوتانسیون
   •  سنکوپ
   •  ادم
   • خشکی دهان
   • بی‌اشتهایی
   •  اسپاسم (کولیک) صفراوی
   • احتباس ادراری
   •  اشکال در ادرار کردن
   •  کاهش لیبیدو
   • دپرسیون تنفسی
   •  آپنة تأخیری
   •  هیپرکاپنه
   • برافروختگی
   •  راش
   •  خارش
   •  درد در محل تزریق
   •  رژیدیتی عضلات اسکلتی
   • توجه: درصورت ایجاد واکنش افزایش حساسیت، تشنج و یا دیس‌ریتمی‌های قلبی، مصرف دارو باید قطع شود.

   • مصرف همزمان سایمتیدین و اریترومایسین موجب افزایش طول اثر آلفنتانیل می‌شوند.
   • اثر تضعیف‌کننده دارو روی سیستم اعصاب مرکزی با مصرف سایر داروهای مضعف اعصاب مرکزی افزایش می یابد. 
   • از مصرف این دارو در افرادی که ظرف دو هفته گذشته داروهای مهارکننده منوآمین اکسیداز مصرف نموده‌اند، خودداری کنید. 

   • داروهای‌ ضد درد مخدر باعث‌ تشدید ضعف‌ تنفسی‌ می‌شوند.
   • مصرف‌ متناوب‌ دارو ممکن‌ است‌ باعث‌ ایجاد تحمل‌، وابستگی‌ و اعتیاد به‌ دارو شود.

   گروه C:             

   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

    


   این دارو در شیر ترشح می‌شود. این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط تجویز شود.


   نحوه اثر ضددرد و بیحس‌کننده:

   اثرات آگونیستی قوی روی رسپتورهای داروهای مخدر دارد.


   • نیمه عمر: در حدود 5/1 ساعت
   • دفع:متابولیسم کبدی دارد و عمدتا از راه ادرار دفع می‌شود.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   داروپخش

   Iran

   0.5mg/ml

   AMP

    

   Alfentanil HCl

   Hameln

   Germany

   0.5 mg/ml

   Injection

   Alfentanil-Hamelin

   Alfentanil HCl

   Janssen

   N/A

   5mg/10ml

   Injection

   Rapifen

   Alfentanil HCl

   داروسازی ابوریحان

   Iran

   1mg/2ml 2.5mg/5ml 10ml

   Injection

   Alfiject

   Alfentanil HCl


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد