آزیترومایسین (سیستمیک)

Azithromycin(Systemic)

 • Azirocin
 • Azithrex
 • Azithrodor
 • Azithrogen
 • Azix
 • Azpin
 • Zimexir
 • Zithrochem

  داروهای ضد باکتری

  • بیماری های عفونی و انگلی
  • بیماری های تنفسی
  • بیماری های کلیوی و مجاری ادراری
  • بیماری های گوش، حلق و بینی

   داروی با نسخه

   • Capsule: 250mg, 500mg
   • Injection: 500mg
   • Powder For Solution: 2g
   • Powder For Suspension: 1g/Sachet
   • Suspension: 600mg/30ml,1200mg/30ml
   • Tablet: 250mg, 500mg

   • درمان عفونت های مجاری تنفسی
   • التهاب گوش میانی
   • عفونت های پوست و بافت های نرم
   • عفونت های تناسلی بدون درگیری کلامیدیایی
   • التهاب غیرگونوکوکی پیشابراه

   بزرگسالان:

   • مقدار 500 میلی گرم یک بار در روز برای سه روز مصرف می شود.
   • در درمان عفونت های کلامیدیایی و عفونت مجاری ادراری غیر گونوکوکی 1 گرم در یک نوبت واحد
   • برای عفونت گونوکوکیغیر پیچیده 2 گرم در یک نوبت واحد

   کودکان:

   • برای کودکان با سن بیش از 6 ماه،  10 mg/kg یک بار در روز برای 3 روز 
   • برای وزن 15-20 کیلوگرم، 200 میلی گرم یک بار در روز برای 3 روز
   • برای وزن 26-35 کیلوگرم، 300 میلی گرم یک بار در روز برای 3 روز
   • برای وزن 36-45 کیلوگرم، 400 میلی گرم یک بار در روز برای 3 روز

   در صورت وجود نارسایی کبد


   • تهوع و یا استفراغ
   • اسهال
   • احساس ناراحتی در شکم
   • کهیر
   • ضایعات پوستی و سایر واکنش های آلرژیک
   • کاهش برگشت پذیر قدرت شنوایی( با مقادیر زیاد)
   • زردی انسدادی
   • عوارض قلبی
   • واکنش های حساسیت به نور
   • هپاتیت
   • سندرم استیون- جانسون
   • نفریت

   یک ساعت قبل یا دو ساعت پس از غذا مصرف شود.


   گروه B:     
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد