باکتری های روده با بروز چاقی در کودکان و نوجوانان مرتبط هستند.
باکتری های روده با بروز چاقی در کودکان و نوجوانان مرتبط هستند.

باکتری های روده با بروز چاقی در کودکان و نوجوانان مرتبط هستند.

4 آبان 1395

طبق گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری (CDC) در طول 30 سال گذشته میزان چاقی در میان کودکان 2 برابر و در نوجوانان 4 برابر شده است. این میزان افزایش سبب بروز نگرانی هایی در حوزه سلامت شده است. جوانان چاق بیشتر در معرض خطر ابتلا به چاقی در دوران بزرگسالی و درنتیجه ابتلا به سکته، بیماری قلبی، دیابت نوع 2 و برخی انواع سرطان ها هستند. بنابراین نیاز است تا استراتژی هایی جهت پیشگیری یا درمان چاقی در دوران کودکی یافته شود.
در مطالعه حاضر 84 کودک و نوجوان در سنین 7 تا 20 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. از این تعداد 7 نفر اضافه وزن و 15 نفر وزن طبیعی داشتند، 27 نفر به چاقی و 35 نفر به چاقی شدید مبتلا بودند.
محققان باکتری های روده و نمونه خون شرکت کنندگان را آنالیز نمودند. نمونه خون به منظور بررسی میزان اسید های چرب کوتاه زنجیر که توسط برخی انواع باکتری های روده تولید می شوند، ارزیابی شد. توزیع چربی بدن افراد نیز با استفاده از MRI اندازه گیری شد.
نتایج بررسی ها نشان داد 8 گروه از باکتری های روده با میزان چربی بدن مرتبط بودند. از این تعداد 4 گروه در کودکان و نوجوانان چاق بیشتر بودند و نسبت به باکتری های موجود در شرکت کنندگان دارای وزن طبیعی با کارایی بیشتری کربوهیدرات ها را هضم می کردند. 4 گروه دیگر باکتری های روده در کودکان و نوجوانان چاق به طور معنی دار کمتر بود.
در خون کودکان چاق نسبت به کودکان با وزن طبیعی مقادیر بالاتر اسیدهای چرب کوتاه زنجیر وجود داشت و بین این اسیدهای چرب با تولید چربی در کبد ارتباط وجود داشت. این نتایج نشان می دهد کبد می تواند اسیدهای چرب کوتاه زنجیر را به چربی تبدیل کند و این چربی در بافت چربی تجمع می یابد. این امر می تواند کودکانی را که دارای نوع خاصی باکتری های روده هستند در معرض خطر چاقی قرار دهد.
نتیجه عملی: نتایج این مطالعه می تواند به پیدایش راهکارهایی به منظور مقابله با چاقی در میان کودکان و نوجوانان کمک کند. استفاده از مواد غذایی پروبیوتیک یا سایر روش ها که منجر به افزایش یا کاهش نوعی خاصی از باکتری های روده ای می شوند می توانند از بروز چاقی در این سنین جلوگیری نمایند.
منبع:


Nicola Santoro et al. "Role of gut microbiota and short chain fatty acids in modulating energy harvest and fat partitioning in youth". Journal of Endocrinology & Metabolism, 2016
 

 

تعداد بازدید: 457

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.