BMI دوران شیرخواری پیشگویی کننده چاقی در 2 سالگی
BMI دوران شیرخواری پیشگویی کننده چاقی در 2 سالگی

BMI دوران شیرخواری پیشگویی کننده چاقی در 2 سالگی

30 تیر 1395

یک فاکتور مهم برای پیشگیری از چاقی در بزرگسالان تشخیص زود هنگام افراد در معرض خطر است. این تشخیص زود هنگام زمانی موثرتر است که در دوران شیرخواری باشد. در حال حاضر تعریف قابل قبولی برای اضافه وزن در کودکان زیر 2 سال وجود ندارد. هم اکنون در سراسر جهان از معیار وزن برای قد در دوران شیرخواری استفاده می شود. در کودکان بالای 2 سال برای تشخیص افراد در معرض خطر مشکلات مربوط به سلامتی که از اضافه وزن و چاقی ناشی می شود، از نمایه توده بدنی یا BMI استفاده می شود. نمودار BMI از زمان تولد تا 2 سالگی موجود است اما معمولاً در کلینیک ها استفاده نمی شود. برخلاف نمودار BMI، نمودار وزن برای قد استفاده می شود. نمودار وزن برای قد، سن را در نظر نمی گیرد. بنابراین کودکان با معیار وزن برای قد مشابه، ممکن است اختلاف سنی زیادی داشته باشند.
در مطالعه ای که نتایج آن در مجله Pediatrics منتشر شده است تیم تحقیقاتی از سال 2006 تا 2011 اطلاعات پزشکی حدود 74000 نوزاد ترم (نوزادی که در زمان مناسب متولد شده) را در طول 2 سال اول زندگیشان مورد بررسی قرار دادند.
محققان دریافتند 31 % از شیرخوارانی که در 2 ماهگی BMI آن ها  روی صدک 85 و بالاتر از آن بود، در 2 سالگی چاق بودند. در مقابل 23% از شیرخوارانی که در 2 ماهگی با توجه به شاخص وزن برای قد روی صدک 85 و بالاتر بودند در 2 سالگی چاق بودند. همچنین 47% از شیرخوارانی که در 2 ماهگی BMI  آن ها روی صدک 97 بود در 2 سالگی چاق بودند. در حالیکه 29% از شیرخوارانی که در 2 ماهگی شاخص وزن برا ی قد آن ها روی صدک 97 بود در 2 سالگی چاق بودند.
شیرخواران با BMI بالا در 2 ماهگی در معرض خطر چاقی در2 سالگی هستند. محققان معتقدند که BMI پیشگویی کننده بهتری برای چاقی کودکان نسبت به معیار وزن برای قد است که در حال حاضر استفاده می شود. این مطالعه اولین مطالعه برای مقایسه BMI و شاخص وزن برای قد در پیشگویی خطر چاقی در آینده بوده است.
نکته عملی: با توجه به این که BMI و شاخص وزن برای قد بعد از 6 ماهگی با هم مطابقت دارند بهتر است مراقبان سلامت قبل از 6  ماهگی برای پیشگویی چاقی از BMI استفاده کنند.
منبع:


S. M. Roy, et al. "Infant BMI or Weight-for-Length and Obesity Risk in Early Childhood." Pediatrics, 2016
 

تعداد بازدید: 521

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.