کاهش خطر سرطان تخمدان با مصرف چای سیاه و مرکبات
کاهش خطر سرطان تخمدان با مصرف چای سیاه و مرکبات

کاهش خطر سرطان تخمدان با مصرف چای سیاه و مرکبات

24 آذر 1394

طبق آمار منتشر شده سالانه 6500 زن در انگلستان و 20000 زن در آمریکا به سرطان تخمدان مبتلا می شوند. سرطان اپتلیال تخمدان رایج ترین شکل این بیماری بوده و از لایه پوششی تخمدان آغاز می شود. این نوع سرطان یک بدخیمی بسیار کشنده است و تاکنون عوامل خطر اندکی برای بروز آن شناخته شده است. برخی مطالعات نشان داده اند که رژیم غذایی غنی از میوه ها و سبزیجات ممکن است با کاهش خطر این بیماری مرتبط باشند اما نتایج مطالعات مختلف در این زمینه متناقض است. گیاهان حاوی فلاونوئیدها که در تنظیم مسیرهای سیگنالینگ سلولی و تنظیم مسیرهای التهابی سرطان نقش دارند، ممکن است در کاهش خطر سرطان تخمدان نقش داشته باشند. فلاونوئیدها، فلاونول و فلاونن را شامل می شوند.
در همین راستا محققان در یک مطالعه آینده نگر که نتایج آن به تازگی در مجله American Journal of Clinical Nutrition منتشر شده است عادات غذایی 171940 زن 55-25 ساله را طی 3 دهه مورد مطالعه قرار دادند. هدف از انجام این مطالعه پاسخ به این سوال بود که آیا دریافت مداوم فلاونوئیدهای مختلف می تواند خطر سرطان اپیتلیال تخمدان را کاهش دهد. به منظور بررسی دریافت غذایی شرکت کنندگان محققان از پرسشنامه بسامد خوراک اعتبارسنجی شده که هر 4 سال یکبار جمع آوری می شد، استفاده کردند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که منابع اصلی دریافت فلاونول ها چای سیاه(31%)، پیاز(20%) و سیب بود، در حالی که منابع اصلی دریافت فلاونن ها مرکبات(36%، 27% از دریافت پرتقال) و آبمیوه ها(63%، 54% از آب پرتقال) بود. در طول 22-16 سال پیگیری، به گفته محققان بروز  723 مورد سرطان تخمدان تائید شد. نتایج نشان داد که خطر بروز سرطان اپیتلیال تخمدان در شرکت کنندگانی که بیشترین میزان فلاونول و فلاونن را دریافت می کردند نسبت به افرادی که کمترین میزان را دریافت می کردند، کمتر بود. به طوریکه مصرف 2 لیوان چای سیاه در روز با کاهش خطر سرطان تخمدان به میزان 31% مرتبط بود.
نکته عملی: به منظور پیشگیری از سرطان اپتلیال تخمدان توصیه می شود که زنان مصرف منابع غذایی حاوی فلاونوئیدها مانند چای، سیب، انگور، مرکبات و آب مرکبات را در رژیم غذایی خود افزایش دهند.

منبع:


Cassidy A, et al. "Intake of dietary flavonoids and risk of epithelial ovarian cancer". American Journal of Clinical Nutrition; 2014
 

تعداد بازدید: 735

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.