سیب زمینی سرخ شده خطر مرگ را افزایش می دهد.
سیب زمینی سرخ شده خطر مرگ را افزایش می دهد.

سیب زمینی سرخ شده خطر مرگ را افزایش می دهد.

30 مرداد 1396

بررسی های جدید نشان می دهد که مصرف 2 تا 3 واحد سیب زمینی سرخ شده در هفته خطر مرگ زود هنگام را تا 2 برابر افزایش می دهد. این یافته با بررسی اطلاعات بیش از 4400 نفر در محدوده سنی 45 تا 79 سال در ایالات متحده به دست آمده است. در این کشور مصرف سیب زمینی رایج بوده و حدود 64 درصد سیب زمینی مورد استفاده به صورت سیب زمینی سرخ شده و چیپس مصرف می شود.
درحالیکه سیب زمینی می تواند بخشی از رژیم غذایی سالم باشد، برخی مطالعات نشان می دهند که مصرف بیش از حد آن خطراتی را برای سلامتی به همراه دارد. به عنوان مثال مصرف حداقل 4 واحد سیب زمینی در هفته خطر پرفشاری خون را افزایش می دهد.
در مطالعه حاضر در طول 8 سال پیگیری 236 نفر فوت کردند. به طور کلی مصرف سیب زمینی با خطر مرگ مرتبط نبود. اما در کسانی که 3-2 واحد در هفته سیب زمینی سرخ شده مصرف می کردند نسبت به کسانی که سیب زمینی سرخ شده نمی خوردند خطر مرگ زود هنگام 2 برابر بیشتر بود و مصرف بیش از 3 واحد سیب زمینی سرخ شده در هفته با افزایش بیشتر خطر مرگ همراه بود. بین دریافت سیب زمینی سرخ نشده و خطر مرگ زود هنگام ارتباطی مشاهده نشد.
نکته عملی: مصرف حداقل 2 واحد سیب زمینی سرخ شده در هفته خطر مرگ زود هنگام را افزایش می دهد.
منبع:


Nicola Veronese et al. “Fried potato consumption is associated with elevated mortality: an 8-y longitudinal cohort study”. The American Journal of Clinical Nutrition, 2017.
 

تعداد بازدید: 992

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.