خواب کوتاه مصرف نوشیدنی های شیرین شده را به دنبال دارد.
خواب کوتاه مصرف نوشیدنی های شیرین شده را به دنبال دارد.

خواب کوتاه مصرف نوشیدنی های شیرین شده را به دنبال دارد.

10 دی 1395

شواهد حاکی از آنست که مصرف نوشیدنی های شیرین با ابتلا به سندرم متابولیک مرتبط است که عبارتست از داشتن حداقل 3 فاکتور از: قند خون بالا، پرفشاری خون، دور کمر بالا و اختلال چربی های خون. فقدان خواب با افزایش خطر بیماری های متابولیک همراه است.
مطالعه ای با شرکت 18779 فرد برای بررسی عادات رژیمی و وضعیت سلامتی طراحی شد. گزارش نحوه خواب در طول هفته، میزان مصرف نوشیدنی های مختلف شامل نوشیدنی های شیرین شده کافئینه و غیرکافئینه، آبمیوه، شیرین کننده های مصنوعی، قهوه، چای و آب در این افراد مورد بررسی قرار گرفت.
 نتایج مطالعه نشان داد فاکتورهای اجتماعی و دموگرافیک و سایر متغیرهای سلامت می تواند بر مصرف نوشیدنی های شیرین و خواب اثر بگذارد. افرادی که معمولاً 5 ساعت یا کمتر از آن در شب می خوابند 21% بیشتر از نوشیدنی های کافئینه شیرین شده شامل سوداها استفاده می کنند. این میزان در کسانی که 6 ساعت خواب شبانه دارند حدود 11% گزارش شده بود. از طرف دیگر ارتباطی بین خواب و مصرف آبمیوه، چای یا نوشیدنی های رژیمی دیده نشد. در واقع کمبود خواب بر مصرف شیرینی و مواد غذایی چرب اثر می گذارد.
این نتایج نشان می دهد درمان کم خوابی می تواند به کاهش مصرف نوشیدنی های شیرین منجر شود. افرادی که کمتر از 6-5 ساعت در شبانه روز می خوابند تمایل بیشتری به مصرف نوشیدنی های کافئینه شیرین مثل سودا یا نوشیدنی های انرژی زا دارند. البته این امر مشخص نیست که آیا مصرف نوشیدنی های شیرین باعث کم خوابی شده و یا کم خوابی افزایش مصرف این نوشیدنی های را به دنبال دارد، اما به نظر می رسد هر دوی این رابطه ها درست باشد و به صورت یک سیکل یکدیگر را تقویت کنند. اصلاح خواب می تواند این سیکل را شکسته و باعث کاهش مصرف شکر شود که خود شکر با بیماری های متابولیک مرتبط است. در واقع کمبود خواب باعث می شود فرد به دنبال نوشیدنی های شیرین کافئینه باشد تا بتواند به وسیله آن سطح هوشیاری خود را افزایش دهد. کمبود خواب و افزایش مصرف نوشیدنی های شیرین پیامدهای متابولیک منفی از جمله چاقی را به دنبال دارند.
نکته عملی: برای ارتقا وضعیت سلامت بایستی خواب کافی و کاهش مصرف نوشیدنی های شیرین شده را در کنار هم داشته باشید.
منبع:


Aric A. Prather et al. "Short and sweet: Associations between self-reported sleep duration and sugar-sweetened beverage consumption among adults in the United States". Sleep Health, 2016
 

 

تعداد بازدید: 904

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.