تاثیر شیر مادر بر وزن کودکان متولد شده از مادران چاق
تاثیر شیر مادر بر وزن کودکان متولد شده از مادران چاق

تاثیر شیر مادر بر وزن کودکان متولد شده از مادران چاق

17 بهمن 1395

محققان اطلاعات مربوط به رشد کودکان متولد شده از 175 زن (با وزن طبیعی یا چاق) را در طول دو سال اول زندگی بررسی کردند. این بررسی در سنین 3، 6، 12، 18 و 24 ماهگی کودکان انجام شد.
نوزادان متولد شده از زنان چاق نسبت به کودکان متولد شده از زنان سالم با وزن طبیعی به طور معنی دار در هنگام تولد وزن بالاتری دارند. به گفته محققان این امر کودکان متولد شده از مادران چاق را در معرض افزایش خطر چاقی در دوران کودکی و بزرگسالی قرار می دهد.
شرکت کنندگان در این مطالعه بر اساس نوع تغذیه دریافتی کودک طبقه بندی شدند: کودکان تغذیه شده با شیر مادر، کودکان تغذیه شده با شیرخشک و کودکان تغذیه شده با ترکیبی از شیرخشک و شیر مادر.
محققان دریافتند کودکان متولد شده از زنان چاق که به طور انحصاری از شیر مادر تغذیه شده بودند در سن 6 ماهگی نسبت به کودکان تغذیه شده با شیرخشک دارای وزن کمتری بودند. 
وزن و میانگین اندازه دور بازو (نشانگر ترکیب بدن) در شیرخواران تغذیه شده با شیر مادر که از مادران چاق متولد شده بودند نسبت به شیرخواران تغذیه شده با شیر مادر که از مادران با وزن طبیعی متولد شده بودند، کمتر بود. این تفاوت که در سن 6 ماهگی معنی دار بود، در سن 24 ماهگی مشاهده نشد. 
این نتایج نشان دهنده اثرات حفاظتی شیر مادر در برابر اثرات منفی بالقوه ناشی از چاقی مادر بر رشد و تکامل جنین در طول دوران بارداری است. به نظر می رسد شیر مادر توانایی بهبود سلامتی کودکی را که در رحم تغییرات متابولیکی مادر را تجربه کرده، دارد. 
منبع:


49th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN): Growth of Infants Born to Obese Women: PREOBE Project, Liliana Ladino, Luz García-Valdés, Maria-Teresa Segura, Estefania Parejo-Laudicina, Maria-Teresa Miranda, Cristina Campoy.
 

تعداد بازدید: 438

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.