برخی انواع لبنیات خطر سرطان سینه را افزایش می دهند.
برخی انواع لبنیات خطر سرطان سینه را افزایش می دهند.

برخی انواع لبنیات خطر سرطان سینه را افزایش می دهند.

1 مرداد 1396

به تازگی محققان طی مطالعه ای نشان دادند که مصرف مقادیر زیاد پنیر چدار و پنیر خامه ای می تواند خطر سرطان سینه را در زنان افزایش دهد اما مصرف زیاد ماست این خطر را کاهش می دهد. در این مطالعه 1941 زن مبتلا به سرطان سینه و 1237 زن غیرمبتلا شرکت کردند. تمامی زنان پرسشنامه بسامد خوراک را در مورد میزان مصرف لبنیات شامل پنیر، ماست و شیر تکمیل نمودند.

بعد از تعدیل و حذف عواملی مانند سن، نمایه توده بدنی (BMI)، وضعیت یائسگی و سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان سینه محققان دریافتند که به طور کلی دریافت بالای لبنیات با 15 درصد کاهش خطر سرطان سینه مرتبط بود. کاهش خطر سرطان سینه در درجه اول با مصرف بالای ماست مرتبط بود. در زنانی که مقادیر بالای ماست مصرف می کردند خطر بروز بیماری 39 درصد کمتر بود. در مقابل مصرف بالای پنیر (به خصوص پنیر چدار و پنیر خامه ای) خطر سرطان سینه را 53 درصد افزایش می داد.

درحالیکه تصور می شود رژیم غذایی در بروز 30 درصد تمام انواع سرطان نقش داشته باشد، محققان امیدوارند با بررسی های بیشتر بتوانند درک کامل تری از انواع محصولات غذایی که در کاهش خطر سرطان سودمندتر هستند، کسب کنند.

منبع:

Usual consumption of specific dairy foods is associated with breast cancer in the Roswell Park Cancer Institute Databank and BioRepository. Current Developments in Nutrition, 2017.

تعداد بازدید: 329

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.