ارتباط چاقی بارداری و چاقی کودک
ارتباط چاقی بارداری و چاقی کودک

ارتباط چاقی بارداری و چاقی کودک

9 تیر 1394

چاقی مادران یکی از عوامل اصلی و در عین حال قابل پیشگیری احتمال ابتلا به بیماری های قبل از تولد در نوزادان است. محققان به تازگی دریافته اند که مادران چاق با احتمال بیشتری نسبت به مادران با وزن طبیعی صاحب فرزندان با وزن بالای هنگام تولد و انباشته چربی بیشتر می شوند. به عقیدۀ این محققان وزن و سلامتی مادران قبل از بارداری می تواند بر روی سلامت و وزن کودکانشان تأثیر گذار باشد.
نتایج مطالعات قبلی نشان داده اند که نمایۀ تودۀ بدن(BMI) مادر و اضافه وزن او در دوران بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد و همچنین تودۀ چربی بیشتر در دورۀ خردسالی ارتباط دارد. اما محققان در مطالعۀ حاضر بر آن شدند تا ارتباط چاقی پیش از دورۀ بارداری مادر را با وزن و تودۀ چربی نوزاد بررسی نمایند. نتایج این مطالعه در سال 2014 در Acta Paediatrica  منتشر شد.
محققان 230 فرد چاق و 80 فرد با وزن طبیعی را به همراه نوزادانشان وارد مطالعه نمودند. پرسشنامۀ کاملی توسط مادران در مورد عادات ورزش کردن، سیگار کشیدن و سابقۀ بارداری تکمیل گردید. همچنین در این پرسشنامه وزن قبل از بارداری نیز گزارش شده بود. طی 48 ساعت پس از تولد نوزاد، محققان ترکیب بدن شرکت کنندگان در مطالعه را با استفاده از اسکنر های اشعۀ X ارزیابی کردند. همچنین این اسکنرها تودۀ چربی را در دو ناحیه از شکم تخمین می زدند.
نتایج حاصل از مطالعه نشان می داد که نوزادانی که از مادران چاق متولد شده بدند به طور میانگین 182 گرم نسبت به کودکانی که مادرانشان وزن طبیعی داشتند سنگین تر بودند. به علاوه تودۀ چربی نوزادنی که مادرانشان چاق بودند به طور متوسط 100 گرم بیش از دیگر نوزادان بود. چربی شکمی نوزادان متولد شده از مادران چاق 44 گرم بیشتر از سایر نوزادان بود. از یافته های دیگر مطالعه این بود که به ازای هر یک کیلوگرم اضافه وزن مادر در دوران بارداری، حدود 11 گرم بر کل تودۀ چربی نوزاد اضافه می شود. بنابراین محققان به این نتیجه رسیدند که تودۀ چربی بیشتر و همچنین چربی شکمی بیشتردر هنگام تولد با وزن بیشتر و چاقی قبل از دوران بارداری مادر ارتباط مستقیم دارد. تودۀ بدون چربی نوزادان متأثر از وزن مادران نبود.
البته این مطالعه نقاط ضعفی هم داشت، از جمله اینکه مادران چاق قبلاً در مطالعۀ دیگری شرکت کرده بودند و آگاهی شان نسبت به عموم مردم در مورد سبک زندگی و رژیم غذایی سالم بیشتر شده بود.
بنابراین طبق نتایج مطالعۀ حاضر با آگاهی داشتن از تأثیر گذاری وزن مادر بر سلامت و وزن کودک؛ توصیه می شود مادران قبل و طی بارداری وزن خود را در محدودۀ سلامت حفظ نمایند.

منبع: acta paediatrica,2014,Volume 103, Issue 6, pages 586–591
 

تعداد بازدید: 553

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.