آیا کودکان از رژیم غذایی سالم پیروی می کنند؟
آیا کودکان از رژیم غذایی سالم پیروی می کنند؟

آیا کودکان از رژیم غذایی سالم پیروی می کنند؟

28 تیر 1395

بررسی ها نشان می دهد که ترجیحات و عادات غذایی در طول دو سال اول زندگی ایجاد می شود و آنچه در ابتدای دوران زندگی می خوریم می تواند تاثیر پایداری بر سلامت ما داشته باشد. مطالعات نشان داده اند که افزایش دریافت پروتئین در اوایل زندگی به عنوان یک عامل خطر برای بروز چاقی و دریافت بالای سدیم نگران کننده است زیرا ممکن است با تاثیر بر ذائقه افراد خطر بروز فشارخون بالا در سال های بعدی زندگی را افزایش دهد.
در مطالعه ای که نتایج آن به تازگی منتشر شده محققان عادات غذایی کودکان نوپا را در سن 21 ماهگی مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه اطلاعات مربوط به 2336 کودک در سال های 2008 و 2009 جمع آوری شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که دریافت روزانه انرژی در کودکان نوپا حدود 7 درصد بیشتر از مقادیر توصیه شده توسط دستورالعمل های مربوطه است. همچنین میزان دریافت پروتئین تقریباً  3 برابر بیشتر از دستورالعمل ها بود.
در سن 21 ماهگی 63 درصد کودکان روزانه بیش از مقادیر توصیه شده انرژی دریافت می کردند. با وجود اینکه روزانه فقط دریافت 15 گرم پروتئین برای کودکان 3-1 سال توصیه شده است اما این کودکان به طور میانگین روزانه 40 گرم پروتئین دریافت می کردند. میزان دریافت سدیم تقریباً 3 برابر بیشتر از مقدار توصیه شده (5/0 گرم) و میزان دریافت فیبر در میان کودکان کم سن نصف مقادیر توصیه شده و معادل 8 گرم بود. همچنین این کودکان مقادیر توصیه شده آهن و ویتامین D را نیز دریافت نمی کردند. مکمل های ویتامینی فقط توسط بخش کوچکی از کودکان دریافت می شد. مصرف مکمل سبب افزایش دریافت ویتامین D و آهن می شد اما با این وجود فقط 7 درصد کودکان مقدار کافی ویتامین D دریافت می کردند.
نکته عملی: ارتباط بین دریافت ناکافی ویتامین D و وضعیت سلامتی، اهمیت توصیه به مصرف روزانه مکمل های حاوی ویتامین D توسط کودکان 6 ماهه تا 5 ساله را نشان می دهد. همچنین لازم است والدین در مورد مقدار و نوع مواد غذایی و نوشیدنی های مصرفی و نیز مکمل های مناسب به منظور کاهش بروز خطر چاقی و سایر مشکلات مرتبط با سلامتی که ممکن است فرزندانشان را تحت تاثیر قرار دهد، راهنمایی شوند.
منبع:


Syrad H, et al. Br J Nutr. 2016; 115(10):1843-50
 

تعداد بازدید: 502

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.