آلفا لینولنیک اسید و نارسایی احتقانی قلبی
آلفا لینولنیک اسید و نارسایی احتقانی قلبی

آلفا لینولنیک اسید و نارسایی احتقانی قلبی

3 اردیبهشت 1392

اسید چرب امگا 6 و امگا 3  اسیدهای چرب ضروری غیر اشباع هستند؛ که بدن انسان قادر به تولید آنها نیست، بنابراین باید آنها را از منابع غذایی دریافت کند. امگا 6 به طور معمول در ذرت و بادام زمینی و روغن های گیاهی وجود دارد. اسید چرب  امگا 3 عمدتا در: بذر کتان، روغن کلزا و ماهی های چرب مانند ماهی آزاد، قزل آلا  و ساردین یافت می شود. وامروزه این مسئله مطرح شده است که این دو اسید چرب می بایست با نسبت کمتر از 4 به 1 مصرف شوند و این سوال بر جای می ماند که آیا مصرف بالای آلفا لینولنیک اسید سبب ایجاد بیماری نارسایی احتقانی قلبی خواهد شد؟
مطالعات کمی به بررسی ارتباط بین اسید چرب آلفا لینولنیک و شیوع نارسایی احتقانی قلبی پرداخته است. در این مطالعه که اخیرا انجام شده است به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا غلظت فسفولیپیدهای پلاسما و میزان مصرف آلفا لینولنیک موجود در مواد غذایی با وقوع نارسایی احتقانی قلبی مرتبط است؟
بررسی که اخیرا انجام شده است به صورت یک مطالعه مقطعی آینده نگر صورت گرفت از بین کل شرکت کنندگان 2957 فرد بدون هیچ گونه سابقه بیماری قلبی و دارای آزمایشات مربوط به اسید های چرب ترانس بودند و4432 نفر نیز بدون هیچ گونه سابقه بیماری قلبی در این تحقیق جای داده شدند.

در این مطالعه، پس از تعدیل عوامل مداخله گر( مانند سن، جنس، نژاد، تحصیلات، مصرف سیگار، شاخص توده بدنی، محیط دور کمر و مصرف الکل) مشاهده گردید که آلفا لینولنیک موجود در پلاسما رابطه ای با وقوع نارسایی احتقانی قلبی نداشت. به علاوه آلفا لینولنیک موجود در غذا نیز با وقوع این نارسایی ارتباطی نداشت.

نکته عملی:با وجود اینکه در بررسی اخیر ارتباطی بین مصرف آلفا لینولنیک و بیماری قلبی یافت نشد ولیکن دانشمندان تغذیه توصیه می کنند که باید نسبت دریافت امگا6 به امگا3 ، کنترل شده (کمتر از 4به1) باشد.

منبع:

Am J Clin Nutr.Aug 2012

تعداد بازدید: 813

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.