بازدید: 6268

دکتر زهراسادات آستانه

  استان تهران، شهر تهران، خیابان پیروزی ، روبروی پنجم نیرو هوایی ، ساختمان نسیم، طبقه چهارم، واحد20

  77484879 (021)

پزشکان مشابه

دکتر فرناز مشیری

متخصص زنان و زایمان

دکتر مریم السادات حسینی

متخصص زنان و زایمان

دکتر زهرا توکل

متخصص زنان و زایمان

دکتر سودابه بهراد

متخصص زنان و زایمان

دکتر محمد عبدالله شمشیرساز

متخصص زنان و زایمان

دکتر انسیه شاهرخ تهرانی نژاد

متخصص زنان و زایمان

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد