همه چیز درباره تنبلی چشم
همه چیز درباره تنبلی چشم

همه چیز درباره تنبلی چشم

تنبلی چشم چیست؟
عملکرد هماهنگ مغز و چشم برای فرآیند بینایی ضروری است پرتوهای نور وارد چشم شده و به پیام های الکتریکی تبدیل میشوند و سپس از طریق عصب بینایی به مغز فرستاده میشوند.تنبلی چشم یا آمبیوپی، به حالتی اطلاق میشود که بینایی یکی از چشم ها به دلیل عدم عملکرد هماهنگ مغز و چشم با یکدیگر کاهش پیدا میکند.چشم به نظر طبیعی می آید اما به طور طبیعی کار نمیکند چرا که مغز، چشم مقابل را ترجیح میدهد و تصویر را از آن چشم دریافت میکند.

 

شیوع تنبلی چشم :
تنبلی چشم شایعترین اختلال بینایی در کودکی است تقریباً 2 تا 3 کودک از هر 100کودک به این اختلال دچار میشوند اگر تنبلی چشم به خوبی در دوران کودکی درمان نشود در بزرگسالی باقی خواهد ماند و شایع ترین اختلال بینایی تک چشمی در دوران کودکی و میانسالی است.

 

علت :
هر شرایطی که شکل گیری طبیعی روند بینایی یا استفاده از چشم ها را تحت تاثیر قرار دهد میتواند تنبلی چشم ایجاد کند تنبلی چشم می تواند به دلیل انحراف چشم به داخل (ایزوتراپی یا لوچی) و یا انحراف چشم به خارج (اگزوتروپی) به وجود آید در برخی موارد تنبلی چشم هنگامی ایجاد میشود که یکی از چشم ها نسبت به چشم دیگر بیشتر نزدیک بین،دوربین یا آستیگماتیسم است.اگر تطابق یکی از چشم ها دچار مشکل شود چشم آسیب دیده " خاموش" شده و دچار تنبلی میشود چشم ها ممکن است طبیعی به نظر برسند ولی یکی از چشم ها بینایی ضعیف تری دارد این حالت سخت ترین نوع تنبلی چشم از جهت تشخیص است، زیرا هنگامی که هر دو چشم کودک باز است بینایی طبیعی به نظر میرسد.اگر هر دو چشم بینایی شدیدا تاری داشته ممکن است تنبلی در هر دو چشم رخ دهد. این حالت زمانی اتفاق می افتد که میزان بالایی از نزدیک بینی دور بینی یا آستیگماتیسم وجو داشته باشد.

 

تنبلی چشم انکساری (یا نامتقارن) چیست؟
انکسار به معنی تمرکز نور بر روی شبکیه برای تشکیل تصویر بینایی است. عیب انکساری زمانی روی میدهد که نور به شکل مناسب در چشم متمرکز نشود و شخص دچار تاری دید شود.زمانی که یک کودک، تنبلی چشم انکساری یا نامتقارن دارد به این معناست که شدت عیب انکساری در هر یک از چشم های وی متفاوت است. در این حالت مغز از چشمی که دید بهتری دارد استفاده میکند و بینایی چشم ضعیف تر را در واقع خاموش میکند.در ابتدا عینک میتواند با تصحیح عیب انکساری در هر دو چشم باعث عملکرد یکسان هر دو شود سپس ادامه درمان به اصلاح بینایی و درک مق کمک میکند.

 

تنبلی ناشی از انحراف چشم (استرابیسم) :
تنبلی چشم در بسیاری از موارد همراه با انحراف چشم (در یک راستا نبودن مسیر چشم ها) روی میدهد چشم منحرف شده برای اجتناب از دو بینی خاموش میشود و کودک فقط از چشم بهترش استفاده میکند در نتیجه بینایی چشم منحرف شده تکامل نمی یابد.

منبع:

http://www.drfartookzadeh.ir

تعداد بازدید: 1072

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.