مسایل اخلاقی پیوند کلیه
مسایل اخلاقی پیوند کلیه

مسایل اخلاقی پیوند کلیه

کسانی که به عضو نیاز دارند بیشتراز کسانی هستند که کلیه اهدا می کنند. اولین کنگره اخلاق در پیوند در سال 1989 در اوتاوای کانادا برگزار شد. قطع نامه کنگره به این شرح است:

- تجارت اعضای بدن انسان قابل پذیرش نیست یعنی خرید و فروش اعضا و بافت های انسان و معامله در این کار غیر قانونی است.- توانایی اهداکنندگان یعنی گرفتن عضو از بیمارانی که شرایط گیاهی دارند قابل قبول نیست به این معنا که اگر یک نفر دچار مرگ مغزی شده باشد، بدون رضایت از بستگان او نمی توان اعضای او را اهدا کرد چرا که خود او در شرایطی نیست که بتواند این اجازه را بدهد.- انجام کارهای جنایی برای به دست آوردن عضو ممنوع است. به این معنا که یک نفر را بدزدند و کلیه او را خارج کنند.- باید عدالت در توزیع مساوی اعضا برقرار باشد.
در مورد اهدای عضو باید چهار اصل را در نظر گرفت:- استقلال شخص دهنده.- عدم صدمه به شخص دهنده به این معنا که در درجه اول نباید به شخصی که اهداکننده است آسیب وارد کرد.- عدالت حکم می کند که تساوی بین گیرندگان برقرار باشد.- تصمیم به اهدای عضو باید بر اساس اخلاق و جوانمردی باشد.باید چه اصول اخلاقی را در مورد کسانی که نیاز به پیوند عضو دارند رعایت کرد:- لیست افراد گیرنده باید مشخص باشد و ثبت نام کرده باشند.- سن فرد گیرنده و فرد دهنده باید مشخص باشد.- پیوند در افردی الکلی یا کسانی که مواد مخدر مصرف می کنند و به طور کلی رفتارهای پرخطر دارند ممکن است با شانس نارسایی بیشتری همراه است بنابراین این بیماران قبل از پیوند باید رفتارهای خود را تغییر دهند.دو نوع دهنده کلیه وجود دارد:- زمانی که از فرد زنده کلیه می گیریم که ممکن است از اقوام شخص گیرنده باشد یعنی وابسته باشد و با او نسبت داشته باشد یا فردی غریبه باشد و هیچ نسبتی با فرد گیرنده نداشته باشد.- از کسی که دچار مرگ مغزی شده و به اصطلاح به او کاداو(جسد) گفته می شود هم می توان کلیه گرفت.
خوشبختانه از حدود 15 سال پیش این نوع پیوند کلیه در ایران هم رایج شده و در تمام مراکزی که امروزه پیوند کلیه انجام می شود، کاداو هم انجام می شود و رشد خوبی کرده. در کشورهای غربی اولین گزینه پیوند از کاداو است و در درجه بعد از فرد زنده اما در ایران دهنده اول افراد زنده هستند و بعد کاداو.
در برخی از کشورها برای پیوند کلیه نوعی تشویق وجود دارد برای مثال مالیات کمتری از فرد دهنده می گیرند.اصولا خرید و فروش کلیه ممنوع است اما آن چه که مشخص است این است که پزشک ها نباید به هیچ وجه در این کار دخالت کنند.

منبع:

http://www.jarahaniran.com

تعداد بازدید: 513

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.