عمل بالا کشیدن پستان ها
عمل بالا کشیدن پستان ها

عمل بالا کشیدن پستان ها

اکثریت زنان خصوصا پس از حاملگی و شیر دهی و با بالا رفتن سن دچار افتادگی پستان ها میشوند.  نوک پستان در حالت زیبایی پستان باید در موازات خط زیر پستان باشد. به اینصورت که اگر انگشت نشانه خود را در زیر پستان خود مماس با خط زیرپستانی که همان محل  قرار گرفتن فنر کرست است،  قرار دهید، و انگشت شست خود را روی نوک پستان خود قرار دهید،  این دو انگشت باید در موازات هم باشند هر قدر نوک پستان از خط پایین پستان پایین تر باشد افتادگی بیشتر است.

عمل جراحی اصلاح این افتادگی عمل جراحی بسیار راحت و نتیجه بخش است. 

منبع:

http://draziminejadan.com

تعداد بازدید: 505

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.