عصب کشی چیست؟
عصب کشی چیست؟

عصب کشی چیست؟

عصب کشی چیست؟
بیان اینکه دندانی احتیاج به درمان ریشه دارد یا به اصطلاح عامیانه باید عصب کِشی یا عصب کُشی شود در بسیاری از بیماران ایجاد هراس و اضطراب می کند و اغلب ترس آنها ناشی از مطالب نادرستی است که شنیده اند یا تجربه دردناکی است که خود یا دوستان آنها به علت انجام نادرست درمان داشته اند.
دندان مرکب از ساختار سختی است که بافت نرم زنده ای را احاطه کرده است، این قسمت نرم مرکزی دندان که در اصطلاح عامیانه، عصب دندان نامیده میشود، پالپ دندان است که شامل سلول ها، عروق و اعصاب می باشد.
علم درمان ریشه شاخه ای از دندان پزشکی است که وظیفه تشخیص و درمان بیماری های پالپ و عوارض ناشی از پالپیت را به عهده دارد.
اساسا اکثریت بیماری های دندانی عامل میکروبی دارد، پوسیدگی دندان ناشی از فعالیت میکروب هاست که بعد از تخریب لایه های سطحی و سخت دندان به قسمت مرکزی زنده دندان می رسد و باعث التهاب ایجاد بیماری در پالپ دندان می شود. عوامل دیگری غیر از پوسیدگی مانند ضربه یا تروما به دندان و یا بیماری های شدید لثه نیز می تواند باعث ایجاد نارحتی در پالپ دندان شود.

منبع:

http://www.drmokhtari.ir

تعداد بازدید: 727

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.