جراحی زیبایی پلک
جراحی زیبایی پلک

جراحی زیبایی پلک

 جراحی زیبایی پلک

تشخیص مشکلات اطراف چشم و پلک ها یکی از اقدامات بسیار مهم قبل از اقدام به عمل جراحی است. برای مثال بسیاری از افرادی که تصور مینمایند بافت پلکی اضافی دارند، در حقیقت مبتلا به افتادگی ابروها هستند و لازم است ابتدا افتادگی ابروی آنان اصلاح گردیده و سپس در صورتیکه بافت پلک اضافه تر از حد لازم بود مبادرت به برداشتن آن نمود. نمونه مهم دیگر بیمارانی هستند که با شکایت اضافی بودن بافت پلکی جهت عمل مراجعه مینمایند ولیکن در معاینه مشخص میگردد که ضعف عضله بالابرنده پلک وجود دارد. بنابراین لازم است معاینه کاملی مشتمل بر وضعیت بافت پلک ها، موقعیت و حالت ابروها، عملکرد عضلات اطراف چشم، کیفیت ترشح و تخلیه اشک، نحوه قرارگیری پلک در مقایسه با قرنیه و گونه، بیماریهای اطراف چشم و عیوب انکساری ، و چگونگی چین و چروکهای اطراف چشم انجام پذیرد.

منبع:

www.drbateni.com

تعداد بازدید: 996

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.