تعریف آسم
تعریف آسم

تعریف آسم

آسم نوعی بیماری ریوی است که راه های هوایی (برونش ها) تحت تاثیر محرک های مختلف دچار التهاب و تنگی می شوند و در بیمار مبتلا علائم به صورت سرفه ، گاهی خلط ، خس خس سینه ، و نفس تنگی خود را نشان می دهد.

آسم یکی از شایع ترین بیماریهای غیر واگیر دستگاه تنفس است . عوامل متعدی مانند زمینه های ارثی ، ابتلا به انواع بیماریهای عفونی دوران کودکی ، تماس با مواد شیمیایی حساسیت زا و فشارهای روحی ، عوامل محیطی یا ترکیبی از این عوامل ، زمینه ساز ابتلا به آسم است و در صورت ادامه تماس با این عوامل ، نشانه های بیماری آشکار و بیمار دچار حمله آسم می گردد.

اگر شدت آسم و نشانه های آن مهار شود ، راه های هوایی التهاب و ترشح ندارد و ورود و خروج هوا به راحتی انجام می شود ، در غیر این صورت ، با حمله آسم ، جدار راه های هوایی متورم و تنگ تر شده ، ترشحات چسبنده در این مسیر تولید شده و به همچنین دلیل ، ورود و خروج هوا دشوار می شود. سپس سرفه ، خس خس سینه و نفس تنگی بروز می کند ، هرچند ممکن است فقط یکی از این نشانه ها را به همراه داشته باشد.

 

تعداد بازدید: 838

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.