گان سیکلوویر (چشمی)

Ganciclovir (Ophthalmic)

 • بیماری های چشم

  داروی با نسخه

  Ophthalmic Gel: 0.15%


  • کراتیت هرپتیک حاد

  یک قطره در چشم 5 بار در روز تا زمان بهبود زخم قرنیه و سپس یک قطره 3 بار در روز برای 7 روز مصرف می شود.


  • تاری دید
  • تحریک چشم
  • کراتیت نقطه ای
  • پرخونی ملتحمه

  لنزهای تماسی نباید در دوران درمان یا در بیماران با علائم کراتیت هرپتیک استفاده شود.


  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد