هیدروکلروتیازید

Hydrochlorothiazide

داروهای قلبی عروقی

 • بیماری های قلبی عروقی
 • بیماری های کلیوی و مجاری ادراری

  داروی با نسخه

  • Tablet: 50mg
  • TabletS: Lisinopril 10 mg - 320 mg+ Hydrochlorothiazide 12.5mg-25mg

  • ادم
  • بعضی از حالات نارسایی کلیه


  بزرگسالان:

  • به عنوان مدر 25-100 mg  از راه خوراکی، یک‌بار در روز، یا یک روز در میان یا یک بار در روز به مدت 3-5 روز در هفته 
  • به عنوان کاهنده فشار خون، 25-100 میلی گرم در روز در یک نوبت واحد یا در دو مقدار منقسم . که این مقدار براساس پاسخ بیمار تنظیم می گردد.

  کودکان:

  • مقدار 1-2 mg/kg/day به صورت یک نوبتی یا در دو نوبت منقسم

  • حساسیت مفرط به این دارو یا مشتقات سولفونامیدها
  • کمی‌ شدید پتاسیم‌ و سدیم‌ خون‌ و زیادی‌ شدید کلسیم‌ خون‌
  • زیادی‌ علامتی‌ اوره‌ خون‌
  • بیماری‌ آدیسون‌ 

  • دهیدراتاسیون
  • هیپوتانسیون ارتوستاتیک
  • هیپرکلسترولمی
  • هیپرتری‌گلیسریدمی
  • درماتیت
  •  حساسیت به نور
  •  راش
  • بی‌اشتهایی
  •  تهوع
  •  پانکراتیت
  • آنمی آپلاستیک
  • آگرانولوسیتوز
  •  لکوپنی
  •  ترومبوسیتوپنی
  •  آنسفالوپاتی کبدی
  •  هیپریوریسمی بدون علامت
  • نقرس
  •  هیپرگلیسمی
  •  احتباس مایعات و الکترولیتها
  • آلکالوز متابولیک
  • واکنشهای افزایش‌حساسیت نظیر پنومونیت و واسکولیت

  • مصرف‌ همزمان‌ کلستیرامین‌ با هیدروکلروتیازید ممکن‌ است‌ جذب‌ آن‌ را مهار کند.
  • مصرف‌ همزمان‌ گلیکوزیدهای‌ دیژیتال‌ با هیدروکلروتیازید، به‌ علت‌ بروزکمی‌ پتاسیم‌ خون‌، ممکن‌ است‌ احتمال‌ مسمومیت‌ با دیژیتال‌ را افزایش‌ دهد.
  • مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با لیتیم‌، به‌ علت‌ کاهش‌ کلیرانس‌ کلیوی‌ لیتیم‌، ممکن‌ است‌ سبب‌ بروز مسمومیت‌ با لیتیم‌ شود.

  •  این‌ دارو زیادی‌ فشارخون‌ را درمان‌ نمی‌کند، بلکه‌ آن‌ را کنترل‌ می‌نماید. از اینرو مصرف‌ این‌ داروم مکن‌ است‌ تا آخر عمر ضروری‌ باشد.
  •  احتمال‌ بروز کمی‌ پتاسیم‌ خون‌ وجود دارد. بنابراین‌ ممکن‌ است‌ مصرف‌ پتاسیم‌ اضافی‌ در رژیم‌ غذایی‌ لازم‌ باشد. بدون‌ مشورت‌ با پزشک‌، رژیم‌ غذایی‌ نباید تغییریابد.
  •  از مصرف‌ سایر داروها، بخصوص‌ داروهای‌ مقلد سمپاتیک‌ که‌ نیاز به‌ نسخه‌ ندارند، باید خودداری‌ شود.
  • در صورت بروز تهوع می توانید حجم وعده های غذایی را کاهش دهید یا به صورت مرتب از آب نبات های بدون قند استفاده نمایید یا آدامس بدون قند بجوید
  • از مصرف الکل خودداری کنید.

  • گروه B:

  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.

   

  • در هایپرتانسیون حاملگی گروه D :

  به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


   در شیر ترشح می‌شود. بی‌ضرر بودن مصرف این دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است.


  • نحوه اثر مدر : افزایش ترشح سدیم و آب به داخل ادرار از طریق مهار بازجذب سدیم.
  • اثر کاهندگی فشار خون : مکانیسم دقیق ناشناخته است، احتمالا مربوط به اثر وازودیلاتاسیون آرتریولار و کاهش مقاومت محیطی ناشی‌از ان باشد.

  • نیمه عمر: 15-6 ساعت
  • دفع: بدون تغیر از ادرار دفع می‌شود.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  داروپخش

  Iran

  50mg

  Tablet

  Hydrochlorothiazide

  Hydrochlorothiazide

  ایران دارو Iran 50mg Tablet Hydrochlorothiazide Hydrochlorothiazide

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد