نیفدیپین

Nifedipine

 • Adalat
 • Zanifed
 • Nifi-Gel

  داروهای قلبی عروقی

  • بیماری های قلبی عروقی

   داروی با نسخه

   • Capsule: 10mg
   • Capsule/Tablet (Extended Release):20mg, 30 mg

   • کنترل آنژین وازواسپاستیک یا آنژین ناپایدار
   • آنژین کلاسیک 


   • مقدار مصرف‌ این‌ دارو دردرمان‌ آنژین‌ و افزایش‌ فشارخون‌ ، ابتدا 10 میلی‌ گرم‌ 3 بار در روز می‌باشد که‌ این‌ مقدار را می‌توان‌ بر حسب‌ نیاز و تحمل‌ بیمار طی‌ 14 ـ 7 روز افزایش‌ داد.
   • در مورد بیماران‌ بستری‌ در بیمارستان‌ که‌ تحت‌ مراقبت‌ دقیق‌ می‌باشند، می‌توان‌ مقدار مصرف‌ دارو را هر 6 ـ 4 ساعت‌ به‌ میزان‌ 10 میلی‌ گرم‌ افزایش‌ داد تا نشانه‌ های‌ بیماری‌ کنترل‌ شود.
   • حداکثر مقدار مصرف در صورت مقدار واحد تا 30 میلی گرم و مقدار تام این دارو تا 180 میلی گرم در روز است. بر اساس‌ شدت‌ و میزان‌ شیوع‌ نشانه‌ های‌ بیماری‌، مقدار مصرف‌ لازم‌ دارو را می‌توان‌ طی‌ 3 روز تعیین‌ کرد، البته‌ به‌ شرطی‌ که‌ وضعیت‌ بیمار به‌ طور مرتب‌ پی‌گیری‌ شود.
   • مقدار مصرف معمول شکل دارویی آهسته رهش در درمان پرفشاری خون و آنژین صدری 30-60 میلی گرم در روز تا حداکثر 120 میلی گرم در روز می باشد.

   افت بیش از حد فشار خون


   • سرگیجه
   •  برافروختگی
   •  سردرد
   • ضعف
   •  سنکوپ
   • ادم محیطی
   •  هیپوتانسیون
   •  طپش قلب
   •  انفارکتوس میوکارد
   •  نارسایی احتقانی قلب
   • احتقان بینی
   • تهوع
   •  سوزش سردل
   •  اسهال
   • کرامپ‌های عضلانی
   •  تنگی‌نفس

   • احساس گیجی شدید
   • سردرد شدید
   • افزایش ضربان قلب

   • غلظت‌ پلاسمایی‌ کینیدین‌ با مصرف‌ نیفدیپین‌ کاهش‌ می‌یابد.
   • نیفدیپین‌ غلظت‌ پلاسمایی‌ فنی‌ توئین‌ را افزایش‌ می‌دهد.
   • مصرف‌ همزمان‌ نیفدیپین‌ با داروهای‌ مسدود کننده‌ گیرنده‌ های‌ بتا ـآ درنرژیک‌ ممکن‌ است‌ سبب‌ کاهش‌ شدید فشارخون‌ و نارسایی‌ قلب‌ شود.
   • احتمال‌ افزایش‌ غلظت‌ پلاسمایی‌ دیگوکسین‌ با مصرف‌ نیفدیپین‌ وجود دارد.

   • قرص ها را می توانید با غذا مخلوط کرده و سپس میل کنید.
   • این‌ دارو افزایش‌ فشارخون‌ را درمان‌ نمی‌کند، بلکه‌ آن‌ را کنترل‌ می‌نماید. از این رو مصرف‌ آن‌ ممکن‌ است‌ تا آخر عمرضروری‌ باشد.
   • کاهش‌ دفعات‌ بروز درد قفسه‌ سینه‌ ممکن‌ است‌ بیمار را تشویق‌ به‌ فعالیت‌ بیش‌ از حد کند. بنابراین‌ در مورد میزان‌ تمرینات‌ بدنی‌ باید با پزشک‌ مشورت‌ شود.پ
   •  از مصرف‌ سایر داروها، بخصوص‌ داروهای‌ مقلد سمپاتیک‌ که‌ نیاز به‌ نسخه‌ ندارند، باید خودداری‌ شود.پ
   • از مصرف گریپ فروت و آب گریپ در زمان مصرف این دارو خودداری کنید.
   • از مصرف همزمان الکل با این دارو خودداری کنید. 

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   عوارضی برای آن در انسان ثابت نشده است. اما لازم است منافع دارو در برابر مضرات احتمالی آن سنجیده شود.


   نحوه اثر ضدآنژین:

   • رگ های سیستمیک را گشاد نموده و بدین ترتیب مقاومت محیطی عروق و فشارخون را پایین می آورد.
   • نیاز عضله میوکارد قلب را به اکسیژن کاهش می دهد.
   • در آنژین پرینزمتال اکسیژن‌رسانی به بافت میوکارد را بهبود می‌بخشد. 

   • نیمه عمر: 5-2 ساعت
   • دفع : 80  درصد دارو از راه‌ کلیه‌ به‌ صورت‌ متابولیت‌ و 20  درصد آن‌ از طریق‌ صفرا و مدفوع‌ دفع‌ می‌شود.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   زهراوی

   Iran

   10mg

   Pearl

   Zanifed

   Nifedipine

   دانا

   Iran

   10MG

   Pearl

   Nifi-gel

   Nifedipine

   تولید دارو

   Iran

   10mg

   Tablet

    

   Nifedipine

   Bayer

   Germany

   30mg

   Tablet S.R

   Adalat 

   Nifedipine

   Bayer HealthCare

   Germany

   30mg

   Tablet

   Adalat 

   Nifedipine


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد