نیتروگلیسرین

Nitroglycerin

 • Dorocanitin
 • Glytrin
 • Myocardin
 • Nitral
 • Nitrocap
 • Nitrocardin
 • Nitrocin
 • Nitrocord
 • Nitroderm
 • Nitro-Dur
 • Nitrolingual
 • Sustac

  داروهای قلبی عروقی

  • بیماری های قلبی عروقی

   داروی با نسخه

   • Capsule/Tablet: 0.4mg
   • Capsule/Tablet (Sublingual): 0.4mg
   • Capsule/Tablet (Sustained Release):2.5mg, 2.6mg, 6.4mg, 6.5mg
   • Injection:1mg/ml, 5mg/ml
   • Plaster: 5mg/24hr, 10mg/24hr
   • Ointment: 2%
   • Spray: 400mcg/dose

   •  درمان‌ نارسایی‌ بطن‌ چپ‌
   • برای‌ کنترل‌ فشار خون‌ و کاهش خونریزی در حین‌ بعضی‌ از اعمال‌ جراحی‌
   •   داروی‌ کمکی‌ در انفارکتوس‌ حاد میوکارد 


   خوراکی

   •  عنوان‌ ضد آنژین‌ صدری‌، 2.6- 6.5 میلی‌گرم‌ هر 8-12 ساعت‌ از شکل آهسته رهش  دارو مصرف‌ می‌شود. 
   • در درمان آنژین حاد، یک قرص یا کپسول زیرزبانی استفاده می شود و در صورت نیاز، این مقدار تکرار می گردد. در صورت مصرف 3 قرص زیرزبانب و تداوم درد طی 15 دقیقه، توصیه می شود بیمار سریعا از سایر اقدامات پزشکی استفاده نماید.

   موضعی

   •  به‌ عنوان‌ ضد آنژین‌، مقدار30 ـ 15 میلی‌ گرم‌ هر 8 ساعت‌ طی‌ روز وهنگام‌ خواب‌ بر روی‌ پوست‌ مالیده‌ می‌شود.همچنین یک بلاستر هر 24 ساعت روی پوست قرار داده می شود.

   تزریقی‌

   •  به‌ عنوان‌ ضد آنژین‌، پایین‌ آورنده‌ فشارخون‌ یا کاهش‌ دهنده‌ بار قلب‌،ابتدا با سرعت‌  mcg/min 5انفوزیون‌می‌شود. سپس‌ مقدار مصرف‌ با اضافه‌ کردن‌  5 mcg/min هر 5 ـ 3 دقیقه‌، افزایش‌ می‌یابد تا اثر مطلوب‌ بدست‌ آید یا اینکه‌ سرعت‌ انفوزیون‌ به‌ 20 mcg/minبرسد. در صورت‌ عدم‌ حصول‌ پاسخ‌ مطلوب‌، می‌توان‌ مقدار مصرف‌ را با اضافه‌ کردن ‌10 mcg/min در همان‌ فواصل‌ زمانی‌ بالا، افزایش‌ داد. در صورت‌ نیاز، می‌ توان‌ هر5 ـ 3 دقیقه‌ سرعت‌ انفوزیون‌ را بهmcg/min‌20 افزایش‌ داد تا اثر مطلوب‌ بدست‌ آید. در صورت‌ مشاهده‌ بروز اثرنسبی‌، باید با رعایت‌ احتیاط، از سرعت‌ افزایش‌ مقدار انفوزیون‌ کم‌ کرده‌ و فواصل‌ انفوزیون‌ را طولانی‌ نمود تا پاسخ‌ مطلوب‌ حاصل‌ شود.

   اسپری

   در درمان آنژین حاد، 1-2 اسپری مستقیما در داخل دهان و زیر زبان استفاده می شود. در صورت نیاز، مصرف دارو ممکن است تکرار شود.


   • کاهش‌ فشار و حجم‌ خون‌
   •  کاردیومیوپاتی‌ هیپرتروفیک‌ انسدادی‌
   •  تنگی‌ آئورت‌
   •  تامپوناد قلبی‌
   •  پریکاردیت‌ 
   • تنگی‌ دریچه‌ میترال‌
   • کم‌ خونی‌ بارز
   • گلوکوم‌ با زاویه‌ بسته‌
   •  ضربه‌ اخیر به‌ سر
   • خونریزی‌ مغزی‌ 

   • سردرد
   •  سرگیجه
   •  ضعف
   •  تاری‌دید
   •  هیپوتانسیون ارتوستاتیک
   •  تاکیکاردی
   •  برافروختگی
   •  تپش قلب
   •  غش
   •  تحریک پوست
   •  تهوع و یا استفراغ
   •  سوزش زیر زبان
   •  خشکی‌دهان
   •  واکنش‌های افزایش‌حساسیت (راش، درماتیت)

   مصرف‌ همزمان‌ نیتروگلیسرین‌ با فرآورده‌های‌ حاوی‌ الکل‌، داروهای‌ پایین‌ آورنده‌ فشارخون‌ یا داروهای‌ گشاد کننده‌ عروق‌ ممکن‌ است‌ کمی‌ فشارخون‌ ناشی‌ از اثرات‌ نیتروگلیسرین‌ را تشدید کند.


   • از چسباندن شکل دارویی پلاستر روی پوست خراشیده، ملتهب و یا دارای زخم خودداری کنید.
   •  قرص‌ معمولی‌ و پیوسته‌ رهش‌ نیتروگلیسرین‌ باید همراه‌ با یک‌ لیوان‌ آب‌ و با معده‌ خالی‌ مصرف‌ شود.
   •  قرص‌ جویدنی‌ باید بخوبی‌ جویده‌ شده‌ و به‌ مدت‌ تقریبا 2 دقیقه‌ در دهان‌ باقی‌ بماند.
   •  هنگام‌ استفاده‌ از قرص‌ زیرزبانی‌، تا زمانی‌ که‌ قرص‌ حل‌ نشده‌ باشد، از خوردن‌ یا نوشیدن‌ باید خودداری‌ شود.
   • هنگام‌ استفاده‌ از پماد نیتروگلیسرین‌، پیش‌ از مصرف‌، پوست‌ باید تمیز شود. درهر بار مصرف‌، پماد باید بر روی‌ سطح‌ بدون‌ مو مالیده‌ شده‌ و گسترده‌ شود. پس‌ از گسترده‌ شدن‌، دارو را نباید روی‌ پوست‌ ماساژ داد.
   •  از جویدن‌ و خرد کردن‌ قرص‌ پیوسته‌ رهش‌ باید خودداری‌ کرد.
   •  با بروز اولین‌ علائم‌ حمله‌ آنژین‌، باید نشست‌ و از قرص‌ زیرزبانی‌ استفاده‌ نمود و در صورت‌ بروز سرگیجه‌ یا از حال‌ رفتن‌ باید احتیاط کرد. اثر قرصها معمولا طی‌  5دقیقه‌ ظاهر می‌شود.
   •  قرص‌ معمولی‌ پیوسته‌ رهش‌ همچنین‌ فرآورده‌های‌ موضعی‌ نیتروگلیسرین‌ ازبروز حمله‌ آنژین‌ صدری‌ جلوگیری‌ می‌نمایند و سبب‌ رفع‌ درد ناشی‌ از حمله‌ نمی‌شوند.
   •  قرص‌ های‌ زیرزبانی‌ نیتروگلیسیرین‌ نباید در معرض‌ هوا قرار گیرند، زیرا ممکن‌ است‌ اثر آنها کاهش‌ یابد.
   •  به‌ هنگام‌ برخاستن‌ از حالت‌ خوابیده‌ یان شسته‌، باید احتیاط نمود.
   •  به‌ هنگام‌ ایستادن‌ به‌ مدت‌ طولانی‌ یا فعالیت‌ بدنی‌ و همچنین‌ در آب‌ و هوای‌ گرم‌ باید احتیاط نمود.
   •  سردرد، عارضه‌ معمولی‌ نیتراتها است‌ که‌ با ادامه‌ درمان‌ کاهش‌ می‌یابد. درصورت‌ تداوم‌ یا تشدید سردرد، مراجعه‌ به‌ پزشک‌ ضروری‌ است‌.
   •  اگر یک‌ نوبت‌ مصرف‌ دارو فراموش‌ شود، به‌ محض‌ بیاد آوردن‌، آن‌ نوبت‌ باید مصرف‌ شود، ولی‌ اگر تا نوبت‌ بعدی‌ 2 ساعت‌ (قرص‌ معمولی‌، زیرزبانی‌ و پماد)یا 6 ساعت‌ (قرص‌ پیوسته‌ رهش‌) فاصله‌ باشد، از مصرف‌ آن‌ باید خودداری‌ نمود.

   گروه B:     
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   ترشح این دارو در شیر ثابت نشده‌ و عوارضی نیز برای آن در انسان گزارش نشده است اما لازم است منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.


   نحوه اثر ضدآنژین:

   موجب گشادی عضلات صاف جدار عروق (شریان و ورید) شده  و از این راه باعث کاهش نیاز عضله میوکارد قلب به اکسیژن می‌گردد.


   • نیمه عمر: 4-1 دقیقه
   • دفع : از راه ادرار دفع می‌شود.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   UCB PHARMA(ex SCHWARZ PHARMA)

   Germany

   1mg/ml,10ml

   Injection

   Nitrocine

   Nitroglycerin

   UCB PHARMA(ex SCHWARZ PHARMA)

   Germany

   10mg/24 hour 5mg/24 hour

   Transdermal Patch

   Deponit  NT

   Nitroglycerin

   POHL – BOSKAMP

   Germany

   1mg/ml,5ml

   Injection

   Netronal

   Nitroglycerin

   POHL – BOSKAMP

   Germany

   400mcg/dose

   Spray

   Netrolingual

   Nitroglycerin

   PHARMASOL

   UK

   400mcg/dose

   Spray

   Glytrin

   Nitroglycerin

   تهران دارو

   Iran

   2.6mg 6.4mg

   SR.Tablet

   Tedaglyse

   Nitroglycerin

   اکتوورکو

   Iran

   2.6mg 6.4mg

   SR.Tablet

   Sustac

   Nitroglycerin

   اکسیر

   Iran

   2.6mg 6.4mg

   SR.Tablet

   Nitroxir

   Nitroglycerin

   زهراوی

   Iran

   0.4mg

   S.L Pearl

   Nitrosustin

   Nitroglycerin

   زهراوی

   Iran

   2.6mg 6.4mg

   SR.Tablet

   Nitropearl

   Nitroglycerin

   سها

   Iran

   2.6mg

   SR.Tablet

   Nitroglycerin-Soha

   Nitroglycerin

   ویستا تجارت پارس

   Iran

   2.6mg 6.4mg

   SR.tablet

    

   Nitroglycerin

   فارابی

   Iran

   2.6mg 6.4mg

   Tablet

    

   Nitroglycerin

   آترا

   Iran

   2.6mg 6.4mg

   SR.Tablet

    

   Nitroglycerin

   دانا

   Iran

   0.4mg

   S.L PEARL

   Nitrogel

   Nitroglycerin

   البرز دارو

   Iran

   2.6mg 6.4mg

   SR.Tablet

   Nitrocardin

   Nitroglycerin

   خوارزمی

   Iran

   2.6mg 6.4mg

   Capsule SR

    

   Nitroglycerin

   Merck

   Germany

   5mg/ml

   Ampule

   Trinitrosan

   Nitroglycerin

   شهر دارو

   Iran

   2.6, 6.4mg

   Tablet

   Nitromex

   Nitroglycerin

   درسا دارو

   Iran

   2.6, 6.4mg

   Extended Release Tablets

   Dorocontin  2.6, 6.4

   Nitroglycerin

   کاسپین تأمین

   Iran

   5mg/5ml

   Injection

   Nitral

   Nitroglycerin

   کاسپین تأمین

   Iran

   10mg/2ml

   Injection

   Nitral

   Nitroglycerin

   ابوریحان

   Iran

   2.6mg 6.5mg

   Oral Extended Release Tablet

   Tricontin

   Nitroglycerin

   MSD

   US

   0.4mg/h

   Patch

   Nitro-Dur

   Nitroglycerin

   MSD

   US

   0.2mg/h

   Patch

   Nitro-Dur

   Nitroglycerin

   EGIS PHARMACEUTICAL PLC PP

   HUNGARY

   0.4mg

   Aerosol

   Nitromint

   Nitroglycerin

   EGIS PHARMACEUTICAL PLC PL

   HUNGARY

   6.5mg

   Tablet, Extended Release

   Nitromint

   Nitroglycerin

   EGIS PHARMACEUTICAL PLC PL PLCopi

   HUNGARY

   2.6mg

   Tablet, Extended Release

   Nitromint

   Nitroglycerin


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد