نیتروپروساید

Nitroprusside

داروهای قلبی عروقی

 • بیماری های قلبی عروقی

  داروی با نسخه

   Injection: 50 mg


  •  کاهش‌ فوری‌ فشارخون‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ بحران‌ زیادی‌ فشارخون‌ 
  • کاهش خونریزی در ناحیه ی تحت عمل جراحی


  •  ابتدا0/3 mcg/kg/min انفوزیون‌ وریدی‌ می‌شود و سپس‌ بر حسب‌ پاسخ‌ بیمار، هرچند دقیقه‌ مقدار مصرف‌ تنظیم‌ می‌شود.
  • مقدار مصرف‌ معمول‌ دارو mcg/kg/min 3است‌.
  • بیشینه‌ مقدار مصرف‌ بزرگسالان‌ تاmcg/kg/min10 برای‌ حداکثر 10 دقیقه‌ یا مقدار تام‌  3/5 mg/kg می‌باشد.

  • عیب‌ شدید کار کبد
  • کمبود ویتامین‌   B12 
  • زیادی‌ فشارخون‌ جبرانی‌ 
  • آتروفی Leber’s optic

  • سردرد
  • سرگیجه
  • آتاکسی
  • کاهش سطح هشیاری
  • کوما
  • از بین رفتن رفلکس‌ها
  • گشادشدن مردمک
  • بی‌قراری
  • دیافورزیس
  • تپش قلب
  • تنگی‌نفس
  • هیپوتانسیون
  • صورتی‌شدن رنگ پوست
  • استفراغ و یا  تهوع
  • درد شکمی
  • تشدید نارسایی کلیوی
  • اسیدوز

  • سرگیجه
  • سردرد
  • تاری دید
  • وزوز گوش
  • تنگی‌نفس

  داروهای‌ بیهوش‌ کننده‌ ممکن‌ است‌ اثر کاهنده‌ فشارخون‌ نیتروپروساید را افزایش‌ دهند.


  • این دارو باید فقط از طریق انفوزیون وریدی با استفاده از پمپ انفوزیون مصرف شود.
  • از اضافه کردن هر گونه ماده دیگر به محلول تزریقی نیتروپروساید خودداری شود.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  ترشح در شیر ثابت نشده است اما لازم است مصرف این دارو در دوران شیردهی با احتیاط صورت گیرد.


  نحوه اثر ضدفشار خون :

  مستقیماً روی عضلات صاف جدار عروق اثرگذاشته و باعث گشاد شدن عروق محیطی می شود.


  • نیمه عمر: ناشناخته
  • دفع: متابولیت ها از راه کلیه و ادرار دفع می‌شود.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  UCB

  آلمان

  52.75mg

  Injection,Powder

  Nipruss

  Nitroprusside sodium

  SERB

  فرانسه

  50mg

  Injection,Powder

  Nitriate

  Nitroprusside sodium


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد