زیدوودین

Zidovudine

ضد ویروس ها

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  • Capsule: 100mg, 300mg
  • Tablet: 300mg
  • Syrup: 50mg/5 ml

  • عفونت ناشی از HIV 
  • در پیشگیری از انتقال ویروس HIV از مادر به فرزند در زنان باردار و در نوزادان تازه متولد شده آنان 

  بزرگسالان:

  • 500-600 میلی گرم در روز در 2-3 مقدار منقسم که این مقدار مصرف در درمان یا پیشگیری از اختلالات نورولوژیک ناشی از ویروس  HIV  به 1 گرم در روز افزایش می یابد.
  • مقدار مصرف دارو در زنان باردار به منظور پیشگیری از انتقال ویروس به جنین توسط پزشک متخصص تعیین می شود.

  کودکان:

  • کودکان با سن بیش از 3 ماه 360-480 میلی گرم  در متر مربع در روز در 3-4 نوبت منقسم تا حداکثر 200 میلی گرم هر 6 ساعت که این مقدار در درمان یا پیشگیری از اختلالات نورولوژیک ناشی از ویروس HIV تا حداکثر 18 میلی گرم در میلی لیتر هر6 ساعت افزایش می یابد.

  • بروز کاهش غیر عادی نوتروفیل ها یا هموگلوبین
  • نوزادان مبتلا به زیادی بیلی روبین خون
  • افزایش غلظت سرمی ترانس آمیناز

  • سردرد
  • ضعف
  •  سرگیجه
  •  پارستزی
  • تهوع و یا استفراغ
  •  بی‌اشتهایی
  • آنمی
  • گرانولوسیتوپنی
  •  ترومبوسیتوپنی
  • میالژی

  • اثر تضعیف‌کنندگی دارو روی مغز استخوان به‌دنبال مصرف سایر داروهای مضعف مغز استخوان تشدید می‌گردد. 
  • اثر سمّی دارو روی سیستم عصبی در نتیجة مصرف این دارو همراه با آسیکلوویر تشدید می‌گردد. 
  • احتمال افزایش سمیّت دارویی به‌ دنبال مصرف همزمان استامینوفن، آسپیرین، بنزودیازپین‌ها، سایمتیدین، ایندومتاسین، مرفین، سولفونامیدها و پروبنسید وجود دارد.

  • می توانید دارو را با غذا یا با شکم خالی میل نمایید ولی در صورت احساس ناراحتی در مصرف دارو با شکم خالی، همراه غذا میل شود.
  • دارو را کاملاً مطابق با دستور و سر وقت مصرف نمایید حتی درصورت ضرورت باید برای مصرف دارو از خواب بیدار شوید. 
  • از قطع درمان بدون مشورت با پزشک جدا خودداری نمایید.
  • دوز فراموش شده را بلافاصله پس‌از بخاطر‌آوردن مصرف نمایید، مگر در مواردی‌که فاصلة چندانی تا زمان دوز بعدی وجود نداشته باشد. همچنین باید از دو برابر نمودن دوز دارو پرهیز نمایید.
  • ممکن است مصرف این دارو باعث غش و سرگیجه شود. بنابراین  تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نمایید. 
  • بروز تب، گلودرد، علایم عفونت را سریعاً به پزشک اطلاع دهید و از حضور در محلهای شلوغ و تماس با افراد مبتلا به عفونتهای شناخته‌شده پرهیز نمایید.  
  • افرادی که نمی توانند از قرص یا کپسول زیدوودین استفاده کنند می تواند از فرم مایع دارو استفاده کنند.
  • در مورد بیمارانی که با تیوپ تغذیه می شوند شستشوی توپ قبل و بعد از تجویز دارو لازم است.

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  شیردهی در حین درمان با این دارو توصیه نمی‌شود. 


   اثر ضدویروس:

  این دارو آنالوگ تیمیدین است. این دارو با تیمیدین تری‌فسفات برای ورود به زنجیرة در حال تشکیل  DNA  ویروس که توسط  DNA  پلی‌مراز وابسته به  RNA  (آنزیم ترانس‌کریپتاز معکوس) انجام می‌شود، رقابت می‌کند و در نتیجه مانع همانندسازی  DNA  ویروس می‌شود.


  • نیمه عمر: یک ساعت
  • دفع: این دارو از راه ادرار دفع می‌شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد