جنتامایسین (چشمی)

Gentamicin( ophthalmic)

 • Gentex
 • Gemycin

  داروهای ضد باکتری

  • بیماری های عفونی و انگلی
  • بیماری های چشم
  • بیماری های گوش، حلق و بینی

   داروی با نسخه

   • Ophthalmic Ointment: 3mg/g
   • Ophthalmic/Otic Drop: 3mg/ml

   • عفونت های سطحی چشم
   • عفونت های گوش خارجی

   • حدود یک سانتی متر از پماد چشمی 3-4 بار در روز، بر روی ملتحمه گذاشته می شود.
   • یک قطره هر 2 ساعت در چشم چکانده می شود و با بهبود نسبی عفونت، فواصل زمانی افزایش داده می شود.
   • برای درمان عفونت های گوش خارجی 2-3 قطره 3-4 بار در روز و به هنگام خواب چکانده می شود.

   حساسیت به دارو


   واکنش های حساسیتی مانند خارش، قرمزی، تورم یا سایر علائم تحریک در موضع 


   چون مصرف پماد چشمی ممکن است موجب تاری دید شود، بهتر است هنگام شب و به عنوان داروی کمکی برای قطره چشمی استفاده شود.


   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   بی خطر بودن مصرف آن به اثبات نرسیده است.


   اثر آنتی‌بیوتیک:

   یک داروی باکتریوسید است و مانع سنتز پروتئین توسط باکتری می‌شود.


   نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
   Gentamicin Gentamicin DP DROP 3 میلی گرم/ میلی لیتر ایران داروپخش
   Gentamicin Gentex DROP  %0.3 ایران سینا دارو
   Gentamicin Gentex OINT %0.3 ایران سینا دارو

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد